Experiences of PatientsStránka 4 z 12

 

Filter

We will be happy if you send us your experience with tonsilits If Streptokill helped you and you write to us about it, we will reward you with Streptokill for free with the next Streptokill purchased at the official streptokill.cz e-shop.

Aneta S.
Czech republic

I suffer from large tonsils where studs appear and so does my husband. Once he read on the website that streptokill helps, so he bought it. We were already in an emergency, because my angina kept coming back after antibiotic treatment. So far, only a man used streptokill. He sprayed himself with Streptokill for a week and the studs disappeared from the tonsils by themselves. Since I'm already at the stage where I'm thinking about removing my tonsils, I'll try this option and start using streptokill. Hopefully it will help me after the operation and I will be able to live to the full again :)

I suffer from large tonsils where studs appear and so does my husband. Once he read on the website that streptokill helps, so he bought it. We were already in an emergency, because my angina kept coming back after antibiotic treatment. So far, only a man used streptokill. He sprayed himself with Streptokill for a week and the studs disappeared from the tonsils by themselves. Since I'm already at the stage where I'm thinking about removing my tonsils, I'll try this option and start using...

Trpím na velké mandle, kde se objevují čepy a můj muž také. Jednou se na webu dočetl, že pomáhá streptokill, a proto ho koupil. Byli jsme už v nouzi, jelikož se mi neustále vracela angína po antbiotikové léčbě. Zatím streptokill používal jen muž. Streptokill si stříkal po dobu jednoho týdne a čepy samy z mandlí zmizely. Jelikož já už jsem ve fázi, kdy uvažuji o odstranění svých mandlí, vyzkouším ještě tuto variantu a začnu používat streptokill. Snad mi pomůže od operace a budu moct zase na plno žít:)

Trpím na velké mandle, kde se objevují čepy a můj muž také. Jednou se na webu dočetl, že pomáhá streptokill, a proto ho koupil. Byli jsme už v nouzi, jelikož se mi neustále vracela angína po antbiotikové léčbě. Zatím streptokill používal jen muž. Streptokill si stříkal po dobu jednoho týdne a čepy samy z mandlí zmizely. Jelikož já už jsem ve fázi, kdy uvažuji o odstranění svých mandlí, vyzkouším ještě tuto variantu a začnu používat streptokill. Snad mi pomůže od operace a budu moct zase na...

Automatically translated | View original
B. Prielozna
Czech republic

Streptokill spray is the first aid in my first aid kit, no trip is complete without it. I have had a problem 4 times a year with painful angina, since I found this great natural tincture I have not taken ATB for two years and believe me I thought nothing but ATB would help me. I gave my family a few Streptokills and my friend and I use them whenever there is the slightest hint of a scratchy throat. To friends who have these problems like me, I literally "cpu" this product to them, I offer it everywhere I go, because I know how helpless it is when the angina problem is slowly becoming a monthly order. So for me and therefore for my whole family Top!! What's more, I didn't give up that time and searched on the Internet and discovered you! Thanks for the fact that this exists, otherwise it would be "up to me". I have already ordered another batch.

Streptokill spray is the first aid in my first aid kit, no trip is complete without it. I have had a problem 4 times a year with painful angina, since I found this great natural tincture I have not taken ATB for two years and believe me I thought nothing but ATB would help me. I gave my family a few Streptokills and my friend and I use them whenever there is the slightest hint of a scratchy throat. To friends who have these problems like me, I literally "cpu" this product to them, I offer it...

Sprej Streptokill je první pomoc v mojí lékárničce, bez něj se nekoná žádný můj výlet. Měla jsem problém 4x ročně s bolestivou angínou, od té doby, co jsem našla tuto skvělou přírodní tinktúru, jsem nebrala ATB dva roky a to mi věřte, že jsem myslela, že mi už nic jiného než ATB nepomůže. Mojí rodině jsem darovala pár Streptokillů a s přítelem používáme kdykoli je malý náznak škrábání v krku. Přátelům, kteří mají tyhle problémy jako já, jim doslova “cpu’’ tento produkt, nabízím ho všude kama chodím, protože vím jaká je to bezmoc, když problém s angínou je pomalu na měsíčním pořádku. Takže za mě a tedy za moji celou rodinu Top!! Ještě, že jsem to tenkrát nevzdala a pátrala na internetu a objevila vás! Díky za to, že tohle existuje, jinak by bylo “po mě”. Už jsem si objednala další várku.

Sprej Streptokill je první pomoc v mojí lékárničce, bez něj se nekoná žádný můj výlet. Měla jsem problém 4x ročně s bolestivou angínou, od té doby, co jsem našla tuto skvělou přírodní tinktúru, jsem nebrala ATB dva roky a to mi věřte, že jsem myslela, že mi už nic jiného než ATB nepomůže. Mojí rodině jsem darovala pár Streptokillů a s přítelem používáme kdykoli je malý náznak škrábání v krku. Přátelům, kteří mají tyhle problémy jako já, jim doslova “cpu’’ tento produkt, nabízím ho všude kama...

Automatically translated | View original
Marek Horský
Czech republic

I came across STREPTOkill by accident while surfing the net while treating angina. I was very interested in it, but I didn't pursue it further. 3 days after taking ATB, my angina returned in full force. Neither the doctor nor the pharmacy worker had any experience with this. Based on information from the Internet, I ordered STREPTOkill. I am currently treating angina, which has returned. I use ATB and STREPTOkill for support. The pain in the throat disappeared practically by the second day. I don't think it would cure angina (body pain, fatigue, fever), so I also take ATB. But 100% success rate on the neck. I shout it about 6 times a day. I recommend it!!

COMMENT STREPTOkill.cz - The disappearance of the pain by the second day was most likely thanks to ATB. ATB will almost always significantly suppress the symptoms already on the first day, but be prepared that ATB, especially if they are the second in a row, will greatly weaken your natural immunity, and angina may tend to return after they are cured, even if you take Streptokill at the same time. In other words, it will be much more important to use Streptokill intensively after the ATB is finished, especially at the moment when you again feel that the inappropriate feeling in the throat is starting to return, which is unfortunately quite likely. In no case do we want to take away your optimism with this information, we are based on the numerous experiences of users like you and we care that you are prepared and know that the situation can be handled. For this purpose, we recommend reading more patient experiences here at streptokill.info, or also at www.angina.cz.

I came across STREPTOkill by accident while surfing the net while treating angina. I was very interested in it, but I didn't pursue it further. 3 days after taking ATB, my angina returned in full force. Neither the doctor nor the pharmacy worker had any experience with this. Based on information from the Internet, I ordered STREPTOkill. I am currently treating angina, which has returned. I use ATB and STREPTOkill for support. The pain in the throat disappeared practically by the second day....

Na STREPTOkill jsem narazil náhodně při brouzdání po netu při léčbě angíny. Velice mě to zaujalo,nicméně jsem to dál neřešil. 3 dni po dobrání ATB se mi angína vrátila v plné parádě. Doktorka ani v pracovnice lékárně s tím žádné zkušenosti neměly. Na základě informací z internetu jsem STREPTOkill objednal.V současné době léčím angínu co se mi vrátila. Používám ATB a podpůrně STREPTOkill. Bolest v krku odezněla prakticky do druhého dne. Nemyslím,že by to vyléčilo angínu(bolest těla,únava,horečku) proto beru i ATB. Na krk ale 100% úspěšnost.Skříkám ho cca 6krát děnně.Doporučuji!!

KOMENTÁŘ STREPTOkill.cz - Odeznění bolesti do druhého dne bylo s největší pravděpodobností zásluhou ATB. ATB totiž téměř vždy výrazně potlačí příznaky již první den, ale buďte připraven, že ATB, obzvláště jsou-li druhá v řadě, velmi oslabí Vaši přirozenou imunitu a angína může mít tendenci se po jejich dobrání znovu vrátit, i když současně užíváte Streptokill. Jinými slovy, bude daleko důležitější intenzivně užívat Streptokill až po dobrání ATB, obzvláště ve chvíli kdy byste opět cítil, že se začíná navracet nepatřičný pocitu v hrdle, což je bohužel poměrně pravděpodobné. V žádném případě Vám touto informací nechceme brát optimismus, vycházíme z četných zkušeností uživatelů, jako jste Vy a záleží nám na tom, abyste byl připraven a věděl, že se ta situace dá zvládnout. Za tím účelem doporučujeme přečíst více zkušeností pacientů zde na streptokill.info, případně také na www.angina.cz.

Na STREPTOkill jsem narazil náhodně při brouzdání po netu při léčbě angíny. Velice mě to zaujalo,nicméně jsem to dál neřešil. 3 dni po dobrání ATB se mi angína vrátila v plné parádě. Doktorka ani v pracovnice lékárně s tím žádné zkušenosti neměly. Na základě informací z internetu jsem STREPTOkill objednal.V současné době léčím angínu co se mi vrátila. Používám ATB a podpůrně STREPTOkill. Bolest v krku odezněla prakticky do druhého dne. Nemyslím,že by to vyléčilo angínu(bolest těla,únava...

Automatically translated | View original
J.H.
Czech republic

At the age of 6, I lost my right tonsil after an accident, and the poor left one was left alone. Especially in the last 2 years, I suffered from angina and pharyngitis very often, and inflammations also returned quite often. In August of this year, I got rid of angina only after taking the 3rd ATB (first Amokisklav - it didn't work, then Ospen - it didn't work either, and finally Dalacin). At the end of October, unfortunately, the pain started to return again and the doctor sent me straight to the hospital for injected procaine penicillin. Now in November, when the old familiar pain started to sound again and I was already desperate, I decided to fight the inflammation without ATB. I read about STREPTOkill on the internet and ordered it (albeit with a bit of skepticism) based on positive reviews and responses. After 2 days of application, I have to confirm the quality of this product. In the beginning, it is necessary to apply often and with thorough intensity, but the effect is then worth it. The tonsil is beautifully pink, the coating does not return and the neck no longer hurts! Thank you! JH

At the age of 6, I lost my right tonsil after an accident, and the poor left one was left alone. Especially in the last 2 years, I suffered from angina and pharyngitis very often, and inflammations also returned quite often. In August of this year, I got rid of angina only after taking the 3rd ATB (first Amokisklav - it didn't work, then Ospen - it didn't work either, and finally Dalacin). At the end of October, unfortunately, the pain started to return again and the doctor sent me straight...

V 6 letech jsem po úrazu přišel o pravou krční mandli a chudinka levá zůstala sama. Zvláště v posledních 2 letech jsem trpěl na anginy a faringitidy velmi často a záeněty se taky navíc dost často vracely. V srpnu tohoto roku jsem se anginy zbavil až po užití 3. ATB (nejdřív Amokisklav - nezabral, poté Ospen - taky nezabral a nakonec Dalacin). Koncem října se bohužel bolest začla opět vracet a doktorka mě poslala rovnou do nemocnice na píchaný prokain penicilin. Teď v listopadu když se opět začala ozývat stará známá bolest a já už byl zoufalý rozhodnul jsem se bojovat se zánětem už bez ATB. Na internetu jsem se dočetl o STREPTOkillu a pro samé pozitivní recenze a ohlasy jsem jej objednal (i když s mírnou skepsí). Po 2 dnech aplikace musím potvrdit kvalitu tohoto výrobku. Ze začátku je třeba aplikovat častokrát a v důkladné intenzitě, ale efekt potom stojí za to. Mandle je krásně růžová, povlaky se nevrací a krk už nebolí! Děkuju! JH

V 6 letech jsem po úrazu přišel o pravou krční mandli a chudinka levá zůstala sama. Zvláště v posledních 2 letech jsem trpěl na anginy a faringitidy velmi často a záeněty se taky navíc dost často vracely. V srpnu tohoto roku jsem se anginy zbavil až po užití 3. ATB (nejdřív Amokisklav - nezabral, poté Ospen - taky nezabral a nakonec Dalacin). Koncem října se bohužel bolest začla opět vracet a doktorka mě poslala rovnou do nemocnice na píchaný prokain penicilin. Teď v listopadu když se opět...

Automatically translated | View original
Jana
Czech republic

I discovered Streptokill about 4 years ago. My purulent sore throats kept coming back, I also had an abscess in my throat. Since I've been using streptokill, I haven't had to go to the doctor even once, streptokill always helps me. I recommend him to all my friends. It is such a small miracle and it helps us a lot

I discovered Streptokill about 4 years ago. My purulent sore throats kept coming back, I also had an abscess in my throat. Since I've been using streptokill, I haven't had to go to the doctor even once, streptokill always helps me. I recommend him to all my friends. It is such a small miracle and it helps us a lot

Streptokill jsem objevila asi před 4 roky. Neustále se mi vracely hnisavé anginy, měla jsem i absces v krku. Od té doby co používám streptokill, nemusela jsem ani jednou k doktorce, streptokill mi vždy pomůže. Doporučuji ho všem svým známým. Je to takový malý zázrak a moc nám pomáhá

Streptokill jsem objevila asi před 4 roky. Neustále se mi vracely hnisavé anginy, měla jsem i absces v krku. Od té doby co používám streptokill, nemusela jsem ani jednou k doktorce, streptokill mi vždy pomůže. Doporučuji ho všem svým známým. Je to takový malý zázrak a moc nám pomáhá

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I recommend Streptokill. I am breastfeeding a three-month-old baby and I have a severe sore throat. I diluted Streptokill according to the instructions and gargled. The pain was over by the next day. He really helped me. I have already recommended him to family and friends :-)

I recommend Streptokill. I am breastfeeding a three-month-old baby and I have a severe sore throat. I diluted Streptokill according to the instructions and gargled. The pain was over by the next day. He really helped me. I have already recommended him to family and friends :-)

Streptokill doporučuji. Kojím tříměsíční miminko a přepadla mě silná bolest v krku. Streptokill jsem si naředila dle návodu a kloktala. Už druhý den bylo po bolesti. Opravdu mi pomohl. Už jsem ho doporučila rodině i kamarádům :-)

Streptokill doporučuji. Kojím tříměsíční miminko a přepadla mě silná bolest v krku. Streptokill jsem si naředila dle návodu a kloktala. Už druhý den bylo po bolesti. Opravdu mi pomohl. Už jsem ho doporučila rodině i kamarádům :-)

Automatically translated | View original
Eva Micke
Czech republic

Hello, I had a tonsillectomy when I was young, due to frequent angina. Even so, my throat sometimes hurts and Streptokill always works.

Hello, I had a tonsillectomy when I was young, due to frequent angina. Even so, my throat sometimes hurts and Streptokill always works.

Dobrý den, v mládí jsem prodělala tonsilektomii, kvůli častým angínám. I přesto mě občas pobolívá v krku a Streptokill vždy zabere.

Dobrý den, v mládí jsem prodělala tonsilektomii, kvůli častým angínám. I přesto mě občas pobolívá v krku a Streptokill vždy zabere.

Automatically translated | View original
Jindřich Pros
Czech republic
Hello, I am sending a photo as part of the I love Streptokill campaign, as I am very satisfied with the product. He helped me recover from my neck pain in three days, it's a miracle! I would like to order more for stock. Thank you, best regards, Jindřich Pros
Hello, I am sending a photo as part of the I love Streptokill campaign, as I am very satisfied with the product. He helped me recover from my neck pain in three days, it's a miracle! I would like to order more for stock. Thank you, best regards, Jindřich Pros
Dobrý den, zasílám fotku v rámci akce I love Streptokill, jelikož jsem s produktem velmi spokojený. Pomohl mi vykřesat se z bolesti krku během tří dnů, je to zázrak! Rád bych si objednal další do zásoby. Děkuji, s pozdravem, Jindřich Pros
Dobrý den, zasílám fotku v rámci akce I love Streptokill, jelikož jsem s produktem velmi spokojený. Pomohl mi vykřesat se z bolesti krku během tří dnů, je to zázrak! Rád bych si objednal další do zásoby. Děkuji, s pozdravem, Jindřich Pros
Automatically translated | View original
Markéta Smrčková
Czech republic
Streptokill helped me. After about twenty years, I got angina and then antibiotics. Everything seemed fine for a week, but then the pins came back. From the swabs, I was diagnosed with antibiotics , but apparently it is not treated. That's why I was looking for an alternative and found streptokill. After a few sprays it was over. I use it when my throat starts to scratch and it always helps. :)
Streptokill helped me. After about twenty years, I got angina and then antibiotics. Everything seemed fine for a week, but then the pins came back. From the swabs, I was diagnosed with antibiotics , but apparently it is not treated. That's why I was looking for an alternative and found streptokill. After a few sprays it was over. I use it when my throat starts to scratch and it always helps. :)
Streptokill mi pomohl. Dostala jsem asi po dvaceti letech anginu a následně antibiotika. Týden vše vypadalo dobře, ale poté se vrátily čepy. Ze stěrů mi byl zjištěn streptokok, který se ale udajne atb neléčí. Proto jsem hledala alternativuba našla streptokill. Po pár stříknutóch bylo po čepech. Používám ho, když mě začne škrábat v krku a vždy pomůže. :)
Streptokill mi pomohl. Dostala jsem asi po dvaceti letech anginu a následně antibiotika. Týden vše vypadalo dobře, ale poté se vrátily čepy. Ze stěrů mi byl zjištěn streptokok, který se ale udajne atb neléčí. Proto jsem hledala alternativuba našla streptokill. Po pár stříknutóch bylo po čepech. Používám ho, když mě začne škrábat v krku a vždy pomůže. :)
Automatically translated | View original
Soňa
Czech republic
Hello, I can also confirm the effects of streptokill. At the first pain in the throat, antibiotics, after 2 weeks again pins on the tonsils, although without temperature and pain. A swab revealed streptococcus, another etc. has not been applied and I am fighting antibiotics , the studs are gone, just a little blisters, but I believe that the streptococcus will lose this time. Thank you for the opportunity to get rid of streptococcus naturally.
Hello, I can also confirm the effects of streptokill. At the first pain in the throat, antibiotics, after 2 weeks again pins on the tonsils, although without temperature and pain. A swab revealed streptococcus, another etc. has not been applied and I am fighting antibiotics , the studs are gone, just a little blisters, but I believe that the streptococcus will lose this time. Thank you for the opportunity to get rid of streptococcus naturally.
Dobrý den, já mohu také účinky streptokillu potvrdit. Při první bolesti v krku antibiotika, po 2 týdnech opět čepy na mandlích, i když bez teplot a bolesti. Výtěrem se zjistil streptokok, další atb nenasazena a bojuji se streptokillem, čepy už nejsou, jen trochu puchýřky, ale věřím, že streptokok tentokrát prohraje. Děkuji za možnost, zbavit se streptokoku i přírodní cestou.
Dobrý den, já mohu také účinky streptokillu potvrdit. Při první bolesti v krku antibiotika, po 2 týdnech opět čepy na mandlích, i když bez teplot a bolesti. Výtěrem se zjistil streptokok, další atb nenasazena a bojuji se streptokillem, čepy už nejsou, jen trochu puchýřky, ale věřím, že streptokok tentokrát prohraje. Děkuji za možnost, zbavit se streptokoku i přírodní cestou.
Automatically translated | View original
Petr K.
Czech republic
Perhaps for the first time in my life (maybe in childhood, I don't remember) I probably got angina: pain when swallowing, temperature and a white coating on one tonsil . I got it towards the end of the week, so I thought I'd try it over the weekend and if it didn't get better, I'd go for antibiotics, which I wanted to avoid. I started on Friday around 2 p.m. with high doses - that is, every 30 minutes. In the evening, the pain was the same, but the white coating was reduced by a third. The next morning the pain was gone and by the afternoon the white coating was almost gone! I've never seen a product work so quickly. In addition, I applied Streptokill incorrectly in the beginning. It was seen that it is more effective if a person waits a while after the injection and only then swallows. But it is strong, it can be a problem for some. On the other hand, I like the strong and hot taste :) Of course, they continue to apply, but I gradually increase the intervals.
Perhaps for the first time in my life (maybe in childhood, I don't remember) I probably got angina: pain when swallowing, temperature and a white coating on one tonsil . I got it towards the end of the week, so I thought I'd try it over the weekend and if it didn't get better, I'd go for antibiotics, which I wanted to avoid. I started on Friday around 2 p.m. with high doses - that is, every 30 minutes. In the evening, the pain was the same, but the white coating was reduced by a third. The...
Snad poprvé v životě (možná v dětství, nepamatuji se) jsem dostal pravděpodobně angínu: bolest při polykání, teplota a na jedné mandli bílý povlak. Přepadlo mě to ke konci týdne, a tak jsem si říkal, že to přes víkend zkusím, a pokud se to nezlepší, tak si zajdu pro antibiotika, kterým jsem se ale chtěl vyhnout. Začal jsem v pátek kolem 14. hodiny s vysokými dávkami – tedy každých cca 30 minut. Večer byla bolest stejná, ale bílý povlak se zmenšil tak o třetinu. Druhý den ráno byla bolest pryč a odpoledne už byl téměř pryč i bílý povlak! Ještě jsem nezažil, aby nějaký prostředek fungoval tak rychle. Navíc jsem na začátku aplikoval Streptokill špatně. Bylo vidět, že účinnější je v případě, kdy člověk po vstříknutí chvílí počká a teprve poté polkne. Ale je silný, někomu to může činit problém. Mě naopak ta silná a pálivá příchuť vyhovuje :) V aplikaci samozřejmě ještě pokračují, ale intervaly postupně prodlužuji.
Snad poprvé v životě (možná v dětství, nepamatuji se) jsem dostal pravděpodobně angínu: bolest při polykání, teplota a na jedné mandli bílý povlak. Přepadlo mě to ke konci týdne, a tak jsem si říkal, že to přes víkend zkusím, a pokud se to nezlepší, tak si zajdu pro antibiotika, kterým jsem se ale chtěl vyhnout. Začal jsem v pátek kolem 14. hodiny s vysokými dávkami – tedy každých cca 30 minut. Večer byla bolest stejná, ale bílý povlak se zmenšil tak o třetinu. Druhý den ráno byla bolest...
Automatically translated | View original
Miluše
Czech republic
I have been using Streptokill for a long time. But until now only as a complementary treatment to antibiotics. This year I already had two sore throats, treated with antibiotics and last week it came back for the third time. I decided to try it without them, only with streptokill. Success has arrived. I started spraying on Sunday when my angina was already fairly well underway (enlarged tonsils, studs). On Tuesday, the pins started to disappear and the neck is slowly calming down. It takes patience. I persist in the application, although not with such frequency anymore, and I will always have streptokill in reserve for immediate use. I decided that if the streptokill helps me, I will write here. I hope that my experience will help someone, as the experience of others has helped me. Darling
I have been using Streptokill for a long time. But until now only as a complementary treatment to antibiotics. This year I already had two sore throats, treated with antibiotics and last week it came back for the third time. I decided to try it without them, only with streptokill. Success has arrived. I started spraying on Sunday when my angina was already fairly well underway (enlarged tonsils, studs). On Tuesday, the pins started to disappear and the neck is slowly calming down. It takes...
Streptokill používám již dlouho. Do teď ale jen jako doplňkovou léčbu k antibiotikám. Letos jsem prodělala již dvě angíny, léčila antibiotiky a minulý týden se mi vrátila potřetí. Rozhodla jsem se zkusit to bez nich, pouze se streptokillem. Úspěch se dostavil. Začala jsem stříkat v neděli při už docela slušně rozjeté angíně (zvětšené mandle, čepy). V úterý začaly čepy mizet a krk se pomalu zklidňuje. Chce to trpělivost. V aplikaci vytrvávám, i když už ne s takovou frekvencí a streptokill budu mít vždy v záloze k okamžitému použití. Rozhodla jsem se, že když mi streptokill pomůže, napíšu sem. Doufám, že i moje zkušenost někomu pomůže, tak jako pomohly zkušenosti ostatních mně. Miluše
Streptokill používám již dlouho. Do teď ale jen jako doplňkovou léčbu k antibiotikám. Letos jsem prodělala již dvě angíny, léčila antibiotiky a minulý týden se mi vrátila potřetí. Rozhodla jsem se zkusit to bez nich, pouze se streptokillem. Úspěch se dostavil. Začala jsem stříkat v neděli při už docela slušně rozjeté angíně (zvětšené mandle, čepy). V úterý začaly čepy mizet a krk se pomalu zklidňuje. Chce to trpělivost. V aplikaci vytrvávám, i když už ne s takovou frekvencí a streptokill...
Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.