Experiences of PatientsStránka 12 z 12

 

Filter

We will be happy if you send us your experience with tonsilits If Streptokill helped you and you write to us about it, we will reward you with Streptokill for free with the next Streptokill purchased at the official streptokill.cz e-shop.

Eva
Czech republic
STREPTOKILLLL!!! A week ago I had angina, I didn't want to go to the doctor because I knew there would be antibiotics, so I tried streptokill. After 3 days of the worst outside, today again like a fish ☺ never again with angina to dr. This natural remedy is absolutely great, thank you for inventing this product.
STREPTOKILLLL!!! A week ago I had angina, I didn't want to go to the doctor because I knew there would be antibiotics, so I tried streptokill. After 3 days of the worst outside, today again like a fish ☺ never again with angina to dr. This natural remedy is absolutely great, thank you for inventing this product.
STREPTOKILLLLLL!!! Před týdnem jsem měla angínu, nechtělo se mi k doktorovi, protože jsem věděla, že budou antibiotika a tak jsem zkusila streptokill. Po 3 dnech z nejhoršího venku, dnes už zase jako rybička ☺ už nikdy s angínou k dr. Tento přírodní lék je naprosto skvělý, děkuji za vynalezení tohoto produktu.
STREPTOKILLLLLL!!! Před týdnem jsem měla angínu, nechtělo se mi k doktorovi, protože jsem věděla, že budou antibiotika a tak jsem zkusila streptokill. Po 3 dnech z nejhoršího venku, dnes už zase jako rybička ☺ už nikdy s angínou k dr. Tento přírodní lék je naprosto skvělý, děkuji za vynalezení tohoto produktu.
Automatically translated | View original
S. Šeba
Czech republic
I also tried order Streptokill despite initial concerns as I have had several throat infections with antb this year. Unfortunately, I discovered Streptokill only after the worst phase. At the first injection, I experienced a very unpleasant feeling, but it stopped quickly and the acute manifestations of pain subsided for some time. At the moment, I use streptokill for any bad feeling in the throat, I spray practically every hour, and usually by the next day the pain and discomfort disappear. Without intervention, the pain lasted 3-4 days. You just need to not drink or eat for about 20 minutes after taking streptokill. The advantage is that the dosage can easily be multiplied as needed. I will hope that with this prevention I can already avoid the problem with the tonsils!
I also tried order Streptokill despite initial concerns as I have had several throat infections with antb this year. Unfortunately, I discovered Streptokill only after the worst phase. At the first injection, I experienced a very unpleasant feeling, but it stopped quickly and the acute manifestations of pain subsided for some time. At the moment, I use streptokill for any bad feeling in the throat, I spray practically every hour, and usually by the next day the pain and discomfort disappear....
Přes původní obavy jsem také zkusil objednat Streptokill, protože letos jsem prodělal několik infekcí hrdla s antb. Bohužel jsem Streptokill objevil až po nejhorší fázi. Při prvním stříknutí jsem zažil sice velmi nepříjemný pocit,který ale rychle ustal a odezněli na nějaký čas i akutní projevy bolesti. Momentálně použáívám streptokill při jakémkoli špatném pocitu v krku, stříkám prakticky co hodinu a většinou do druhého dne bolest a nepříjemný pocit zmizí.Bez zásahu trvali bolesti 3-4dny. Jen je potřeba nepít a nejíst cca 20minut po užití streptokillu. Výhoda je, že se dá dávkování klidně znásobit dle potřeby. Budu doufat, že touto prevencí se již vyvaruji problému s mandlemi!
Přes původní obavy jsem také zkusil objednat Streptokill, protože letos jsem prodělal několik infekcí hrdla s antb. Bohužel jsem Streptokill objevil až po nejhorší fázi. Při prvním stříknutí jsem zažil sice velmi nepříjemný pocit,který ale rychle ustal a odezněli na nějaký čas i akutní projevy bolesti. Momentálně použáívám streptokill při jakémkoli špatném pocitu v krku, stříkám prakticky co hodinu a většinou do druhého dne bolest a nepříjemný pocit zmizí.Bez zásahu trvali bolesti 3-4dny....
Automatically translated | View original
Sima
Czech republic

I've had angina for about 3 weeks now, and since I haven't taken antibiotics in 10 years, I didn't want to break my rule, so I looked for some natural treatment. When Streptokill arrived, within 2 days all the pain was gone. I was in tremendous pain, I couldn't swallow. Today it's been 2 days since I've been taking Streptokill and all the pain is gone. I'm fine now. It's like a miracle! I definitely recommend it to everyone! :)

I've had angina for about 3 weeks now, and since I haven't taken antibiotics in 10 years, I didn't want to break my rule, so I looked for some natural treatment. When Streptokill arrived, within 2 days all the pain was gone. I was in tremendous pain, I couldn't swallow. Today it's been 2 days since I've been taking Streptokill and all the pain is gone. I'm fine now. It's like a miracle! I definitely recommend it to everyone! :)

Mala som už asi 3 týždne angínu a keďže som už 10 rokov nebrala antibiotiká, nechcela som svoje pravidlo porušiť, a tak som hľadala nejakú prírodnú liečbu. Keď mi dorazil Streptokill, do 2 dní zmizla všetko bolesť. Mala som obrovské bolesti, nemohla som prehĺtať. Dnes sú to 2 dni, čo si Streptokill a dávam a všetka bolesť zmizla. Už mi nič nie je. Je to ako zázrak! Určite všetkým odporúčam! :)

Mala som už asi 3 týždne angínu a keďže som už 10 rokov nebrala antibiotiká, nechcela som svoje pravidlo porušiť, a tak som hľadala nejakú prírodnú liečbu. Keď mi dorazil Streptokill, do 2 dní zmizla všetko bolesť. Mala som obrovské bolesti, nemohla som prehĺtať. Dnes sú to 2 dni, čo si Streptokill a dávam a všetka bolesť zmizla. Už mi nič nie je. Je to ako zázrak! Určite všetkým odporúčam! :)

Automatically translated | View original
1 10 11 12 »


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.