Stránka 5 z 5

Filter
W.P.
Czech republic

I was taking Streptokill after Angina, which started to return after taking ATB. It does not contain any sweeteners or perfumes, so it does not make you sick even with intensive use. Its taste is strongly tannin-bitter, but pleasant. I highly recommend it for warding off viruses/flus that start with a sore throat.

COMMENT STREPTOkill.cz: The perception of the taste of Streptokill is very subjective. Some users, in contrast to the contributor above, write that its only drawback is that it does not taste good. In general, it can be said that the bigger the infection in the throat, the more it burns, and this also affects the perception of taste to a large extent. If the throat is fine, then the taste is usually perceived as bitter, but good.

I was taking Streptokill after Angina, which started to return after taking ATB. It does not contain any sweeteners or perfumes, so it does not make you sick even with intensive use. Its taste is strongly tannin-bitter, but pleasant. I highly recommend it for warding off viruses/flus that start with a sore throat.

COMMENT STREPTOkill.cz: The perception of the taste of Streptokill is very subjective. Some users, in contrast to the contributor above, write that its only drawback is that it...

Streptokill jsem bral po Angíně, která se začala vracet po dobrání ATB. Neobsahuje žádná sladidla ani parfémy, takže se z něj nedělá špatně ani při intenzivním užívání. Jeho chuť je silně taninově hořká, ale příjemná. Vřele doporučuji na zahnání viróz/chřipek, které začínají škrabokrkem.

KOMENTÁŘ STREPTOkill.cz: Vnímání chuti Streptokillu, je velmi subjektivní. Někteří uživatelé zase na rozdíl od výše uvedeného přispěvatele píší, že jeho jediná nevýhoda je, že nechutná dobře. Obecně se dá říci, že čím větší je v hrdle infekce, tím více pálí a to do značné míry ovlivňuje i vnímání chuti. Je-li krk v pořádku, pak je chuť většinou vnímána jako hořká, ale dobrá.

Streptokill jsem bral po Angíně, která se začala vracet po dobrání ATB. Neobsahuje žádná sladidla ani parfémy, takže se z něj nedělá špatně ani při intenzivním užívání. Jeho chuť je silně taninově hořká, ale příjemná. Vřele doporučuji na zahnání viróz/chřipek, které začínají škrabokrkem.

KOMENTÁŘ STREPTOkill.cz: Vnímání chuti Streptokillu, je velmi subjektivní. Někteří uživatelé zase na rozdíl od výše uvedeného přispěvatele píší, že jeho jediná nevýhoda je, že nechutná dobře. Obecně se dá...

Automatically translated | View original
Zlata Kadeřábková
Czech republic

Hello, since I was a teenager I suffered from strep throat caused by streptococcus. The doctors always put me on antibiotics and ended up recommending tonsils out - which I really didn't want. When I had angina before leaving for the sea, I was looking for a solution without antibiotics and came across streptokill. At that time, it was only available in two pharmacies in the entire Czech Republic. I haven't had angina since I've been using it. I have been without antibiotics for four years now and I am incredibly happy. My whole family has Streptokill and I even brought it to my family in Austria, and they were very satisfied. Thank you a million times

Hello, since I was a teenager I suffered from strep throat caused by streptococcus. The doctors always put me on antibiotics and ended up recommending tonsils out - which I really didn't want. When I had angina before leaving for the sea, I was looking for a solution without antibiotics and came across streptokill. At that time, it was only available in two pharmacies in the entire Czech Republic. I haven't had angina since I've been using it. I have been without antibiotics for four years...

Dobrý den, od puberty jsem trpěla na angíny způsobené streptokokem. Doktoři mi vždy dali antibiotika a skončilo to doporučením na vyndání mandlí - což jsem opravdu nechtěla. Když mě přepadla angína před odjezdem k moři, hledala jsem řešení bez antibiotik a narazila na streptokill. V té době byl prodejný jen ve dvou lékárnách v celé ČR. Od té doby co ho používám jsem neměla angínu. Již čtyři roky jsem bez antibiotik a neuvěřitelně spokojená. Streptokill má celá moje rodina a dokonce jsem ho přivezla i rodině do Rakouska a největší spokojenost. Milionkrat děkuji

Dobrý den, od puberty jsem trpěla na angíny způsobené streptokokem. Doktoři mi vždy dali antibiotika a skončilo to doporučením na vyndání mandlí - což jsem opravdu nechtěla. Když mě přepadla angína před odjezdem k moři, hledala jsem řešení bez antibiotik a narazila na streptokill. V té době byl prodejný jen ve dvou lékárnách v celé ČR. Od té doby co ho používám jsem neměla angínu. Již čtyři roky jsem bez antibiotik a neuvěřitelně spokojená. Streptokill má celá moje rodina a dokonce jsem ho...

Automatically translated | View original
Mirka Frolichová
Czech republic

Good day. Streptokill is absolute number one for me. I have been struggling with sore throats for several years, no fevers, just a sore throat. Inflammatory streptococcus is always found in the smears and the doctor's ortel - antibiotics. Unfortunately, it never worked, and I'm not talking about side effects. Even if I wanted to take some more, my stomach wouldn't give it anymore. I switched to homeopathy, plasma generators, acupuncture... the results were a little better than after ant., but even so the angina apparently kept coming back. Streptokill saved my vacation this summer, air conditioning vs. the high temperatures took their toll and already on the second day at the sea I got a good old sore throat. Fortunately, I had Streptokill with me, by applying it after half an hour, the pain was gone within two days and I could spend my vacation in peace. I don't even want to imagine if I didn't have it. I still don't understand why ENT doctors don't talk about him, that they would lose well-paid prescriptions for ant., which will harm you rather than help you? For me, Streptokill is unique, I can only recommend...

Good day. Streptokill is absolute number one for me. I have been struggling with sore throats for several years, no fevers, just a sore throat. Inflammatory streptococcus is always found in the smears and the doctor's ortel - antibiotics. Unfortunately, it never worked, and I'm not talking about side effects. Even if I wanted to take some more, my stomach wouldn't give it anymore. I switched to homeopathy, plasma generators, acupuncture... the results were a little better than after ant.,...

Dobrý den. Streptokill je pro mne naprostá jednička. Několik let bojuji s bolestmi v krku, žádné teploty, prostě jen bolest v krku. Ve stěrech vždy nalezen zánětlivý streptokok a ortel lékařů - antibiotika. Ta bohužel nikdy nezabrala a to nehovořím o vedlejších účincích. I kdybych chtěla nějaká další brát, žaludek už mi to nedával. Přešla jsem na homeopatii, plazmagenerátory, akupunktura...výsledky o něco lepší než po ant., ale i tak se patrně angýna neustále vracela. Letos v létě mi Streptokill zachránil dovolenou, klimatizace vs. vysoké teploty udělaly své a již druhý den u moře mě chytla stará dobrá bolest v krku. Naštěstí jsem měla Streptokill s sebou, aplikací po půl hodinách jsem měla do dvou dnů po bolesti a mohla jsem v klidu trávit dovolenou. Nechci si ani představit, kdybych ho neměla. Stále nechápu proč o něm lékaři ORL nemluví, že by přišly o dobře placené recepty na ant., která Vám spíše uškodí než pomohou? Pro mě je Streptokill unikát, můžu jen doporučit....

Dobrý den. Streptokill je pro mne naprostá jednička. Několik let bojuji s bolestmi v krku, žádné teploty, prostě jen bolest v krku. Ve stěrech vždy nalezen zánětlivý streptokok a ortel lékařů - antibiotika. Ta bohužel nikdy nezabrala a to nehovořím o vedlejších účincích. I kdybych chtěla nějaká další brát, žaludek už mi to nedával. Přešla jsem na homeopatii, plazmagenerátory, akupunktura...výsledky o něco lepší než po ant., ale i tak se patrně angýna neustále vracela. Letos v létě mi...

Automatically translated | View original
Niki
Czech republic
3 years ago, I often suffered from angina - I had about 12 anginas in a year and a half and antibiotics each time. I changed doctors several times because of this, but they always only gave me antibiotics for angina and nothing else was solved. It was no longer possible, they didn't even work for me anymore, my body was already rejecting them and I had no immunity, you could say none. I had to help myself, so I looked on the Internet for what would help me with angina so that I could do without antibiotics - I came across streptokill, after reading many positive reviews I tried it and it cured my angina within 3 days. After that, it came back only 2 times during the next year and it was cured again by streptokill. I have now been a year without angina and even without a scratchy throat. Thank you very much for your help, because I don't think I would have gotten rid of angina and antibiotics without it.
3 years ago, I often suffered from angina - I had about 12 anginas in a year and a half and antibiotics each time. I changed doctors several times because of this, but they always only gave me antibiotics for angina and nothing else was solved. It was no longer possible, they didn't even work for me anymore, my body was already rejecting them and I had no immunity, you could say none. I had to help myself, so I looked on the Internet for what would help me with angina so that I could do...
Před 3 lety jsem často trpěla na angíny- měla jsem za rok a půl asi 12x angínu a při každé antibiotika. Změnila jsem kvůli tomu několikrát lékaře, ale vždy mi na angínu dali pouze antibiotika a víc se neřešilo. To už dále nešlo, už mi ani nezabíraly, tělo mi je už odmítalo a imunitu jsem neměla dá se říct žádnou. Musela jsem si pomoct sama, tak jsem na internetu hledala, co by mi na angínu pomohlo, abych se obešla bez antibiotik- narazila jsem na streptokill, po přečtení mnoha pozitivních recenzí jsem ho zkusila a vyléčil mi angínu během 3 dnů. Poté se mi během dalšího roka vrátila už jen 2x a opět mi ji vyléčil streptokill. Nyní jsem už rok bez angíny a dokonce i bez škrábání v krku. Velice děkuji za pomoc, protože si myslím, že bez něj bych se angín a antibiotik nezbavila.
Před 3 lety jsem často trpěla na angíny- měla jsem za rok a půl asi 12x angínu a při každé antibiotika. Změnila jsem kvůli tomu několikrát lékaře, ale vždy mi na angínu dali pouze antibiotika a víc se neřešilo. To už dále nešlo, už mi ani nezabíraly, tělo mi je už odmítalo a imunitu jsem neměla dá se říct žádnou. Musela jsem si pomoct sama, tak jsem na internetu hledala, co by mi na angínu pomohlo, abych se obešla bez antibiotik- narazila jsem na streptokill, po přečtení mnoha...
Automatically translated | View original
Kateřina Chudová
Czech republic
2 months ago I got my first angina, treatment with antibiotics which relieved me, but in 14 I got angina again. Use of more powerful antibiotics. As soon as I was taking the second pack, I felt that my throat was starting to scratch again, blisters in the back of my neck, pins on my tonsils- my angina returned again. I refused other antibiotics and looked for another way, then I discovered Streptokill, immediately put it on according to the instructions and recommendations - spray the neck as often as possible. The blisters and scratchy throat disappeared overnight. As a precaution, I continued to use Streptokill the following days. Angina has not returned. I can recommend Streptokill to everyone from my own excellent experience. Katka
2 months ago I got my first angina, treatment with antibiotics which relieved me, but in 14 I got angina again. Use of more powerful antibiotics. As soon as I was taking the second pack, I felt that my throat was starting to scratch again, blisters in the back of my neck, pins on my tonsils- my angina returned again. I refused other antibiotics and looked for another way, then I discovered Streptokill, immediately put it on according to the instructions and recommendations - spray the neck...
Před 2 měsíci jsem dostala první angínu, léčba antibiotiky, která mi ulevila, ale za 14 jsem angínu dostala opět. Nasazení dalších silnějších antibiotik. Už při dobírání druhého balení jsem cítila, že mně začíná znova stejně škrávat v krku, v zadní části krku opět puchýře,čepy na mandlích- angína se mi opět vrátila. Další antibiotika jsem odmítla a hledala jinou cestu,pak jsem objevila Streptokill, okamžitě nasadila dle návodu a doporučení-vystříkat krk co nejčastěji. Puchýřky i škrábání v krku přes noc zmizelo. Preventivně jsem Streptokill další dny používala dál. Angína už se nevrátila. Streptokill všem mohu z vlastní výborné zkušenosti doporučit. Katka
Před 2 měsíci jsem dostala první angínu, léčba antibiotiky, která mi ulevila, ale za 14 jsem angínu dostala opět. Nasazení dalších silnějších antibiotik. Už při dobírání druhého balení jsem cítila, že mně začíná znova stejně škrávat v krku, v zadní části krku opět puchýře,čepy na mandlích- angína se mi opět vrátila. Další antibiotika jsem odmítla a hledala jinou cestu,pak jsem objevila Streptokill, okamžitě nasadila dle návodu a doporučení-vystříkat krk co nejčastěji. Puchýřky i škrábání v...
Automatically translated | View original
S. Langarová
Czech republic
I already had 6 antibiotics in six months and my throat still hurt. Only after Streptokill did it start to subside.
I already had 6 antibiotics in six months and my throat still hurt. Only after Streptokill did it start to subside.
Měla jsem už 6 antibiotika za půl roku a stále mě bolelo v krku. Až po Streptokillu mi to začlo ustupovat.
Měla jsem už 6 antibiotika za půl roku a stále mě bolelo v krku. Až po Streptokillu mi to začlo ustupovat.
Automatically translated | View original
Kristýna Kroutilová
Czech republic
A few days after taking the antibiotics , my angina came back. I didn't want to take another one. I'm studying and I couldn't afford to stay at home for a long time. I found on the Internet how to get rid of angina quickly and effectively thanks to streptokill. Within 3 days the angina was gone. Yesterday after a year my angina came back today I started the treatment and after a day of treatment the pain in the throat has subsided and the pins are completely gone... I recommend :)
A few days after taking the antibiotics , my angina came back. I didn't want to take another one. I'm studying and I couldn't afford to stay at home for a long time. I found on the Internet how to get rid of angina quickly and effectively thanks to streptokill. Within 3 days the angina was gone. Yesterday after a year my angina came back today I started the treatment and after a day of treatment the pain in the throat has subsided and the pins are completely gone... I recommend :)
Pár dní po dobraní atb se mi vrátila angína. Nechtěla jsem brát další. Studuji a nemohla jsem si dovolit zůstat dlouho doma. Na internetu jsem našla jak se rychle a účině zbavit angíny právě díky streptokillu. Do 3 dnů byla angína pryč. Včera se mi po roce angina vrátila dnes jsem začala léčbu a po dni léčby se bolest v krku zmírnila a čepy už jsou úplně pryč... doporučuji :)
Pár dní po dobraní atb se mi vrátila angína. Nechtěla jsem brát další. Studuji a nemohla jsem si dovolit zůstat dlouho doma. Na internetu jsem našla jak se rychle a účině zbavit angíny právě díky streptokillu. Do 3 dnů byla angína pryč. Včera se mi po roce angina vrátila dnes jsem začala léčbu a po dni léčby se bolest v krku zmírnila a čepy už jsou úplně pryč... doporučuji :)
Automatically translated | View original
M. Hůlková
Czech republic
In 2016, I had recurrent angina, almost every month, and the only possible solution offered by the doctors was to remove my tonsils and take antibiotics constantly. I found Streptokill on the Internet and it helped. Whenever I start to have an unpleasant feeling in my throat, I apply it and the problem is gone. I recommend it where I can and my family and friends have started using it. It really works.
In 2016, I had recurrent angina, almost every month, and the only possible solution offered by the doctors was to remove my tonsils and take antibiotics constantly. I found Streptokill on the Internet and it helped. Whenever I start to have an unpleasant feeling in my throat, I apply it and the problem is gone. I recommend it where I can and my family and friends have started using it. It really works.
V roce 2016 jsem měla opakované angíny, skoro každý měsíc a jediné možné řešení, které nabízeli lékaři, bylo odstranění mandlí a neustálé braní antibiotik. Streptokill jsem si našla na internetu a pomohl. Vždy, když začnu mít nepříjemná pocit v krku, tak ho aplikuji a je po problému. Doporučuji ho, kde můžu a i moje rodina a známí ho začali používat. Opravdu funguje.
V roce 2016 jsem měla opakované angíny, skoro každý měsíc a jediné možné řešení, které nabízeli lékaři, bylo odstranění mandlí a neustálé braní antibiotik. Streptokill jsem si našla na internetu a pomohl. Vždy, když začnu mít nepříjemná pocit v krku, tak ho aplikuji a je po problému. Doporučuji ho, kde můžu a i moje rodina a známí ho začali používat. Opravdu funguje.
Automatically translated | View original
1 3 4 5 »


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.