Stránka 3 z 5

Filter
Rostislav Leinveber
Czech republic
Hello, after taking 2 ATB for our son, we used Streptokill for the slightest pain in the throat, and since then we haven't had a problem for half a year. I definitely recommend it
Hello, after taking 2 ATB for our son, we used Streptokill for the slightest pain in the throat, and since then we haven't had a problem for half a year. I definitely recommend it
Dobrý den, po užívání 2 ATB u syna jsme nasadili pri sebemenším bolení v krku Streptokill a od te doby nemáme zatím půl roku problém. Určitě doporučuji
Dobrý den, po užívání 2 ATB u syna jsme nasadili pri sebemenším bolení v krku Streptokill a od te doby nemáme zatím půl roku problém. Určitě doporučuji
Automatically translated | View original
Veronika Svobodová
Czech republic
I honestly didn't trust Streptokill much. I had my first sore throat with antibiotics this year, so I was looking for info on how to prevent it so I could get over the disease without them. Well, after a month from antibiotics it came back to me, but I was already armed with streptokill. At first it just scratched my throat. So I started applying it to my throat at first only about 3 times a day - it didn't help and my angina started to flare up. I was already starting to panic that it wasn't working, but then on about the third day I started spraying honestly every hour. The next day, the throat looked much better. But I got rid of the pain in my throat in about another 4 days, so I used up one more pack in the meantime. Anyway, this is a lesson for me - when my throat starts to hurt > start spraying streptokill as much as possible. I think that if I had done it that way at the beginning, the disease might not have broken out at all. Otherwise, it is definitely worth buying the 3 bottles :) consumption is high.
I honestly didn't trust Streptokill much. I had my first sore throat with antibiotics this year, so I was looking for info on how to prevent it so I could get over the disease without them. Well, after a month from antibiotics it came back to me, but I was already armed with streptokill. At first it just scratched my throat. So I started applying it to my throat at first only about 3 times a day - it didn't help and my angina started to flare up. I was already starting to panic that it...
Streptokillu jsem upřímně moc nevěřila. Měla jsem letos první angínu s antibiotiky, a tak jsem si hledala info, jak předejít tomu, abych tu nemoc přestála bez nich. No a po měsíci od atb se mi vrátila, ale to už jsem byla vyzbrojená streptokillem. Nejdřív mě jen škrábalo v krku. Začala jsem tedy do krku aplikovat nejdřív jen asi 3x denně - to nepomohlo a angína se mi rozjela. Už jsem začala propadat panice, že to nefunguje, ale pak jsem asi třetí den začala stříkat poctivě každou hodinu. Další den už to v krku vypadalo o dost líp. Bolesti v krku jsem se ale zbavila asi až za další 4 dny, takže jsem mezi tím spotřebovala ještě jedno balení. Každopádně z toho pro mě plyne ponaučení - když mě začne bolet v krku > začít stříkat streptokill, co nejvíc to jde. Myslím, že kdybych to tak udělala hned na začátku, tak ta nemoc nemusela vůbec propuknout. Jinak se určitě vyplatí si koupit ty 3 lahvičky :) spotřeba je velká.
Streptokillu jsem upřímně moc nevěřila. Měla jsem letos první angínu s antibiotiky, a tak jsem si hledala info, jak předejít tomu, abych tu nemoc přestála bez nich. No a po měsíci od atb se mi vrátila, ale to už jsem byla vyzbrojená streptokillem. Nejdřív mě jen škrábalo v krku. Začala jsem tedy do krku aplikovat nejdřív jen asi 3x denně - to nepomohlo a angína se mi rozjela. Už jsem začala propadat panice, že to nefunguje, ale pak jsem asi třetí den začala stříkat poctivě každou hodinu....
Automatically translated | View original
Hello, based on your recommendation, I bought your product and I am hoping for a last resort for the treatment of my son, who repeatedly has strep throat. I will be happy to share our experience afterwards. I just have a question, my son has a bad cold, can I please combine streptokill with herbal syrups to remove mucus (this is specifically the product Stopbacil syrup Dr. Weiss)?. The product contains plantain extract, safflower, calendula, Moorish mallow, yarrow, black elder, motherwort extract, Siberian ginseng extract, Echinacea purpurea extract, Chinese schizandra extract. Thank you for answer. Sincerely, Dagmar Poláčková
Hello, Mrs. Poláčková, yes, you can use STREPTOkill together with the mentioned syrup. I wish you a successful cure, good health and we look forward to your experience with Streptokill. Pavel Soukup, streptokill.cz
Hello, based on your recommendation, I bought your product and I am hoping for a last resort for the treatment of my son, who repeatedly has strep throat. I will be happy to share our experience afterwards. I just have a question, my son has a bad cold, can I please combine streptokill with herbal syrups to remove mucus (this is specifically the product Stopbacil syrup Dr. Weiss)?. The product contains plantain extract, safflower, calendula, Moorish mallow, yarrow, black elder, motherwort...
Dobrý den, na základě doporučení jsem zakoupila váš výrobek a budu doufat v poslední záchranu pro léčbu syna, kterému se opakovaně vrací streptokok. Ráda se poté podělím o naší zkušenost. Mám jenom dotaz, syn je silně nachlazený, mohu prosím kombinovat streptokill s bylinkovými sirupy na odhlenění (jedná se konkrétně o výrobek Stopbacil sirup Dr. Weiss)?. Přípravek obsahuje extrakt jitrocele kopinatého, světlíku lékařského, měsíčku lékařského, slezu maurského, řebříčku obecného, bezu černého, extrakt mateřídoušky úzkolisté, extrakt ženšenu sibiřského, extrakt echinacea purpurea, extrakt schizandry čínské. Děkuji za odpověď. S pozdravem Dagmar Poláčková
Dobrý den, paní Poláčková, ano STREPTOkill můžete užívat společně s uvedeným sirupem. Přeji úspěšné vyléčení, mnoho zdraví a budeme se těšit na Vaši zkušenost se Streptokillem. Pavel Soukup, streptokill.cz
Dobrý den, na základě doporučení jsem zakoupila váš výrobek a budu doufat v poslední záchranu pro léčbu syna, kterému se opakovaně vrací streptokok. Ráda se poté podělím o naší zkušenost. Mám jenom dotaz, syn je silně nachlazený, mohu prosím kombinovat streptokill s bylinkovými sirupy na odhlenění (jedná se konkrétně o výrobek Stopbacil sirup Dr. Weiss)?. Přípravek obsahuje extrakt jitrocele kopinatého, světlíku lékařského, měsíčku lékařského, slezu maurského, řebříčku obecného, bezu černého...
Automatically translated | View original
Iva
Czech republic
Streptokill helped me not only in the treatment of angina, which I managed without antibiotics, but also in the treatment of canker sores. My whole family uses it.
Streptokill helped me not only in the treatment of angina, which I managed without antibiotics, but also in the treatment of canker sores. My whole family uses it.
Streptokill mi pomohl nejen při léčbě angíny, kterou jsem zvládla bez antibiotik, ale i při léčbě aftů. Celá má rodina ho používá.
Streptokill mi pomohl nejen při léčbě angíny, kterou jsem zvládla bez antibiotik, ale i při léčbě aftů. Celá má rodina ho používá.
Automatically translated | View original
Jitka
Czech republic
Hello, thank you very much for this "little miracle" for me, which I discovered on the Internet when I was looking for how to get angina without antibiotics. As my angina returned about three weeks after taking ATB and I was in danger of having my third ATB in less than half a year, I decided to try Streptokill. I'm really excited about it and recommend it to everyone around me. I managed to cure angina (already started with purulent plugs) within two days (even ATB didn't work so quickly). I sprayed for two days approximately every hour (throughout the day) and then only several times a day. I also cured my son (age 7), who also suffers from angina and always has a high fever and hardly eats for several days due to a sore throat. This time we managed it without a doctor, without ATB, only with a mild temperature (2 days) and he did not refuse food. I hope that now that we have discovered Streptokill, we will not take any more ATBs for angina. Once again, thank you very much for it! Jitka
Hello, thank you very much for this "little miracle" for me, which I discovered on the Internet when I was looking for how to get angina without antibiotics. As my angina returned about three weeks after taking ATB and I was in danger of having my third ATB in less than half a year, I decided to try Streptokill. I'm really excited about it and recommend it to everyone around me. I managed to cure angina (already started with purulent plugs) within two days (even ATB didn't work so quickly)....
Dobrý den, moc děkuji za tento pro mě "malý zázrak", který jsem objevila na internetu, když jsem hledala, jak na angínu bez antibiotik. Jelikož se mi asi tři týdny po dobrání ATB vrátila angína a hrozila mi už třetí ATB během necelého půl roku, rozhodla jsem se vyzkoušet Streptokill. Jsem z něj opravdu nadšená a všem kolem ho doporučuji. Angínu (již rozjetou s hnisavými čepy) se mi podařilo vyléčit během dvou dnů (tak rychle mi nezabrala ani ATB). Stříkala jsem dva dny cca každou hodinu (přes den) a pak už jen několikrát denně. Stejně jsem vyléčila i syna (7 let), který také trpí na angíny a vždy má vysoké horečky a několik dní kvůli bolesti v krku téměř nejí. Tentokrát jsme to zvládli bez doktora, bez ATB, jen s mírnou teplotou (2 dny) a jídlo neodmítal. Doufám, že teď, když jsme objevili Streptokill, už žádná další ATB na angínu brát nebudeme. Ještě jednou vám za něj moc děkuji! Jitka
Dobrý den, moc děkuji za tento pro mě "malý zázrak", který jsem objevila na internetu, když jsem hledala, jak na angínu bez antibiotik. Jelikož se mi asi tři týdny po dobrání ATB vrátila angína a hrozila mi už třetí ATB během necelého půl roku, rozhodla jsem se vyzkoušet Streptokill. Jsem z něj opravdu nadšená a všem kolem ho doporučuji. Angínu (již rozjetou s hnisavými čepy) se mi podařilo vyléčit během dvou dnů (tak rychle mi nezabrala ani ATB). Stříkala jsem dva dny cca každou hodinu...
Automatically translated | View original
Hello, I have had angina every month for the last year, after taking antibiotics, the angina will return within a month. I went to the doctor today because of another sore throat and he prescribed antibiotics again. But I would like to try Streptokill (I bought it today) and I don't want antibiotics anymore, should I take it with the antibiotics, or will Streptokill help without having to take them?
Hello, Niki, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but given that ATBs almost always "work" directly at the time of their use (symptoms of infection usually return approx. 2 days after taking ATBs), so using Streptokill together with ATB is not that important. The purpose of Streptokill is primarily to control the infection when you decide to treat without ATB or for natural throat clearing and strengthening of the immunity of your tonsils. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, I have had angina every month for the last year, after taking antibiotics, the angina will return within a month. I went to the doctor today because of another sore throat and he prescribed antibiotics again. But I would like to try Streptokill (I bought it today) and I don't want antibiotics anymore, should I take it with the antibiotics, or will Streptokill help without having to take them?
Hello, Niki, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but given that...
Dobrý den mám angíny poslední rok každý měsíc, po dobrání antibiotik se do měsíce angína vrátí. Dnes jsem byla u lékaře kvůli další bolesti v krku a opět mi předepsal antibiotika. Ráda bych ale vyzkoušela Streptokill (dnes jsem si ho koupila) a antibiotika už nechci, mám ho brát s těmi antibiotiky, nebo Streptokill pomůže i bez toho abych je musela brát?
Dobrý den, Niki, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době jejich užívání "fungují" (příznaky infekce se zpravidla vrací nejdříve cca 2 dny po dobrání ATB), tak užívání Streptokillu spolu s ATB není až tak podstatné. Smyslem Streptokillu je především zvládnout infekci, když se rozhodnete pro léčbu bez ATB resp. pro přírodní vyčištění hrdla a posílení imunity Vašich mandlí. Přeji brzké uzdravení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den mám angíny poslední rok každý měsíc, po dobrání antibiotik se do měsíce angína vrátí. Dnes jsem byla u lékaře kvůli další bolesti v krku a opět mi předepsal antibiotika. Ráda bych ale vyzkoušela Streptokill (dnes jsem si ho koupila) a antibiotika už nechci, mám ho brát s těmi antibiotiky, nebo Streptokill pomůže i bez toho abych je musela brát?
Dobrý den, Niki, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době...
Automatically translated | View original
Kristýna
Czech republic
Nice day, my son and I were treated for angina, which came back after a week of recovery, etc. I put on antibiotics hard for 24 hours, applied it to my throat almost every half hour to an hour, the next day the pain and fatigue stopped and within two days I started working and gradually I Streptokill she applied it regularly three times a day for about 10 more days
Nice day, my son and I were treated for angina, which came back after a week of recovery, etc. I put on antibiotics hard for 24 hours, applied it to my throat almost every half hour to an hour, the next day the pain and fatigue stopped and within two days I started working and gradually I Streptokill she applied it regularly three times a day for about 10 more days
Hezký den léčili jsme se se synem na angínu, která se mi po týdnu od dobrání atb opět vrátila nasadila jsem Streptokill tvrdě 24hodin skoro každou půlhodinu až hodinu aplikovala do krku druhý den přestávali bolesti a únava a během dvou dnů jsem začala pracovat a postupně jsem Streptokill aplikovala ještě asi 10 dnů pravidelně třikrát denně
Hezký den léčili jsme se se synem na angínu, která se mi po týdnu od dobrání atb opět vrátila nasadila jsem Streptokill tvrdě 24hodin skoro každou půlhodinu až hodinu aplikovala do krku druhý den přestávali bolesti a únava a během dvou dnů jsem začala pracovat a postupně jsem Streptokill aplikovala ještě asi 10 dnů pravidelně třikrát denně
Automatically translated | View original
Lenka
Czech republic
I enjoyed the angina and the attempts at treatment too, including long-term action of pendepon every three weeks. One of the last ones ended with hospitalization at the ENT, a decent load, antibiotics and corticosteroids. With the prospect of having my tonsils removed, which I didn't want one bit. While searching the Internet for ways to save it, I came across Streptokill. It couldn't be worse and everything has to be tried. During the next bout of angina, classic pain and swelling of the nodes, I went to the nearest pharmacy where they had it and took a hellish ride every 20 minutes for several days. It took quite a long time, but antibiotics. didn't happen Almost 6 bottles have fallen in half a year, but not a single one antibiotics Take it easy for a few days as a precaution at every sign. Each time the time is shorter and the course of the problem is really milder. For me, a record time without antibiotics half year. If I didn't try it myself, I wouldn't believe it. The taste is terrible, sometimes it burns like hell when the pin starts to hatch, but I'll order another anyway :) it's just a shame that Streptokill is not talked about much anywhere. If it wasn't for google, I wouldn't know about him.
I enjoyed the angina and the attempts at treatment too, including long-term action of pendepon every three weeks. One of the last ones ended with hospitalization at the ENT, a decent load, antibiotics and corticosteroids. With the prospect of having my tonsils removed, which I didn't want one bit. While searching the Internet for ways to save it, I came across Streptokill. It couldn't be worse and everything has to be tried. During the next bout of angina, classic pain and swelling of the...
Angín jsem si užila až moc a pokusů o léčbu také, včetně dlouhodobé akce pendepon co tři týdny. Jedna z posledních skončila hospitalizací na ORL, slušnou náloží atb. a kortikosteroidů. S vyhlídkou na odstranění mandlí, což se mi nechtělo ani trochu. Při pátrání na internetu čím to zachránit jsem narazila na Streptokill. Tak horší to být nemohlo a zkusit se má všechno. Při dalším nájezdu na angínu, klasické bolesti a otoky uzlin jsem vyrazila do nejbližší lékárny kde ho měli a dala si pekelnou jízdu co 20 minut několik dnů. Trvalo to celkem dlouho, ale na atb. nedošlo. Za půl roku už padlo skoro 6 lahviček, ale ani jedny atb. Při každém náznaku preventivně klidně i několik dnů. Pokaždé je doba kratší a průběh problému opravdu mírnější. Pro mě rekordní doba bez atb. půl roku. Kdybych nezkusila sama, tak tomu nevěřím. Chuť je otřesná, občas to pálí jako čert, když už se začne líhnout čep, ale stejně si objednám další :) škoda jen, že se o Streptokillu moc nikde nemluví. Nebýt google, tak o něm nevím.
Angín jsem si užila až moc a pokusů o léčbu také, včetně dlouhodobé akce pendepon co tři týdny. Jedna z posledních skončila hospitalizací na ORL, slušnou náloží atb. a kortikosteroidů. S vyhlídkou na odstranění mandlí, což se mi nechtělo ani trochu. Při pátrání na internetu čím to zachránit jsem narazila na Streptokill. Tak horší to být nemohlo a zkusit se má všechno. Při dalším nájezdu na angínu, klasické bolesti a otoky uzlin jsem vyrazila do nejbližší lékárny kde ho měli a dala si...
Automatically translated | View original
Good day. I discovered Streptokill on the Internet in desperation after recurring purulent sore throats and several ATBs. I would like to ask if you have any advice on how to get rid of the gagging feeling with every injection. I always have tears in my eyes and muster up the courage before each application. I know it can be gargled, but I'm afraid that if I gargle it won't be as effective as if it is sprayed directly down the throat on the studs. Thank you for the advice. Andrea
Hello, Andrea, this is your subjective reaction to the significant disinfecting and astringent effects of Streptokill, and unfortunately there is probably no other solution than applying Streptokill in a diluted form by gargling or applying water-diluted Streptokill with an oral applicator. Of course, these procedures reduce the effectiveness, so in terms of effect, we recommend to endure the unpleasant sensations. As your oral cavity heals, the burning sensation will decrease. If Streptokill is applied by a healthy person, it usually doesn't burn at all, they just feel a kind of contraction of the mucous membranes, such as when drinking red wine with a significant content of tannins. Pavel Soukup, Streptokill.cz
Good day. I discovered Streptokill on the Internet in desperation after recurring purulent sore throats and several ATBs. I would like to ask if you have any advice on how to get rid of the gagging feeling with every injection. I always have tears in my eyes and muster up the courage before each application. I know it can be gargled, but I'm afraid that if I gargle it won't be as effective as if it is sprayed directly down the throat on the studs. Thank you for the advice. Andrea
Hello,...
Dobrý den. Objevila jsem Streptokill na internetu v zoufalství po vracejícich se hnisavých angínách a několika ATB. Chtěla bych se zeptat, jestli máte radu jak se zbavit dávivého pocit při každém stříknutí. Vždy mám až slzy v očích a sbírám odvahu před každou aplikací. Vím, že se může kloktat, ale bojím se, že když budu kloktat, že to nebude tak účinné jak když se stříkne přímo do krku na čepy. Děkuji za radu. Andrea
Dobrý den, Andreo, jedná se o Vaší subjektivní reakci na výrazné desinfekční a svíravé účinky Streptokillu a bohužel asi neexistuje jiné řešení než aplikovat Streptokill ve zředěné formě kloktáním nebo i aplikací vodou zředěného streptokillu ústním aplikátorem. Těmito postupy se samozřejmě snižuje účinnost, takže z hlediska účinku doporučujeme nepříjemné pocity vydržet. Jak se bude Vaše dutina ústní hojit, tak se bude i pálení zmenšovat. Aplikuje-li Streptokill zdravý člověk, tak ho zpravidla nepálí vůbec, jen cítí jakési stahování sliznic, jako např. při požití červeného vína s výrazným obsahem tříslovin. Pavel Soukup, Streptokill.cz
Dobrý den. Objevila jsem Streptokill na internetu v zoufalství po vracejícich se hnisavých angínách a několika ATB. Chtěla bych se zeptat, jestli máte radu jak se zbavit dávivého pocit při každém stříknutí. Vždy mám až slzy v očích a sbírám odvahu před každou aplikací. Vím, že se může kloktat, ale bojím se, že když budu kloktat, že to nebude tak účinné jak když se stříkne přímo do krku na čepy. Děkuji za radu. Andrea
Dobrý den, Andreo, jedná se o Vaší subjektivní reakci na výrazné...
Automatically translated | View original
Daniela S.
Czech republic
My son had angina in February 2016, treated with ATB for 10 days, then in June 2016 again - treated with ATB (2 x 10 days - because it returned after about 5 days), we were also in the hospital and were recommended pendeponization (application of a strong dose of ATB into the muscle - said to be quite painful and may not always help). After consulting 2 pediatricians, we refused and our pediatrician told us to try Streptokill next. In September 2016, fevers and severe sore throat reappeared. We did not go to the doctor and tried applying Streptokill. After about one day, when we applied approximately every hour, the temperature dropped to 37.2 and it was visibly relieved. We sprayed every hour on the 2nd and 3rd day and then gargled 3 times a day for about 5 days. It worked, we managed angina without ATB - I can only recommend Streptokill, I always have it at home.
My son had angina in February 2016, treated with ATB for 10 days, then in June 2016 again - treated with ATB (2 x 10 days - because it returned after about 5 days), we were also in the hospital and were recommended pendeponization (application of a strong dose of ATB into the muscle - said to be quite painful and may not always help). After consulting 2 pediatricians, we refused and our pediatrician told us to try Streptokill next. In September 2016, fevers and severe sore throat reappeared....

Syn měl anginu v únoru 2016, léčena ATB 10 dní, pak v červnu 2016 znovu -léčeno ATB (2x 10 dní - protože se to po cca 5 dnech vrátilo), byli jsme i v nemocnici a byla nám doporučena pendeponizace (aplikace silné dávky ATB do svalu - prý dost bolestivé a nemusí vždy pomoci). Po konzultaci s 2 pediatry jsme to odmítli a náš pediatr nám řekl, ať zkusíme příště Streptokill. V září 2016 se opět objevili horečky a silná bolest v krku. K mudr. jsme nešli a zkusili aplikaci Streptokillu. Asi po jednom dnu, kdy jsme aplikovali cca každou hodinu, klesla teplota na 37.2 a viditelně se ulevilo. Stříkali jsme ještě 2. a 3. den každou hodinu a pak následně cca 5 dní kloktali 3x denně. Povedlo se, angínu jsme zvládli bez ATB - Streptokill mohu jen doporučit, vždy ho mám doma po ruce.

Syn měl anginu v únoru 2016, léčena ATB 10 dní, pak v červnu 2016 znovu -léčeno ATB (2x 10 dní - protože se to po cca 5 dnech vrátilo), byli jsme i v nemocnici a byla nám doporučena pendeponizace (aplikace silné dávky ATB do svalu - prý dost bolestivé a nemusí vždy pomoci). Po konzultaci s 2 pediatry jsme to odmítli a náš pediatr nám řekl, ať zkusíme příště Streptokill. V září 2016 se opět objevili horečky a silná bolest v krku. K mudr. jsme nešli a zkusili aplikaci Streptokillu. Asi po...

Automatically translated | View original
Jana
Czech republic
I got to know Streptokill a year ago, when my angina came back after antibiotics and the doctor wanted to prescribe me another one. Streptokill after spraying in the throat every hour took two days! I often suffer from sore throats, now as soon as my throat starts to scratch, I spray Streptokill several times a day and everything is fine. Our 5- and 7-year-old children also use it, we don't spray it directly down the throat, but they gargle it diluted 1:1 with water. We won't let him get away with it, never more unnecessary antibiotics! John :-)
I got to know Streptokill a year ago, when my angina came back after antibiotics and the doctor wanted to prescribe me another one. Streptokill after spraying in the throat every hour took two days! I often suffer from sore throats, now as soon as my throat starts to scratch, I spray Streptokill several times a day and everything is fine. Our 5- and 7-year-old children also use it, we don't spray it directly down the throat, but they gargle it diluted 1:1 with water. We won't let him get...

Streptokill jsem poznala před rokem, kdy se mi po antibiotikách vrátila angína a doktorka mi chtěla napsat další. Streptokill po stříkání do krku každou hodinu zabral během dvou dnů! Na bolesti v krku trpím často, nyní jakmile mě začne škrábat v krku, stříknu několikrát denně Streptokill a vše je ok. Používají ho i naše děti 5 a 7 let, nestříkáme přímo do krku,ale kloktají naředěný 1:1 s vodou. Nedáme na něj dopustit, už nikdy více zbytečná antibiotika! Jana :-)

Streptokill jsem poznala před rokem, kdy se mi po antibiotikách vrátila angína a doktorka mi chtěla napsat další. Streptokill po stříkání do krku každou hodinu zabral během dvou dnů! Na bolesti v krku trpím často, nyní jakmile mě začne škrábat v krku, stříknu několikrát denně Streptokill a vše je ok. Používají ho i naše děti 5 a 7 let, nestříkáme přímo do krku,ale kloktají naředěný 1:1 s vodou. Nedáme na něj dopustit, už nikdy více zbytečná antibiotika! Jana :-)

Automatically translated | View original

Good day, my son was diagnosed with streptococcus agalactiae at Orl, which did not go away even after being treated with antibiotics. He was sent from the skin because he has acne, now it is only weak. The doctor at Orl recommends taking tonsils. I want to ask if it will be necessary or is it possible streptokill will help him.

We perceive tonsillectomy as the very last option, our opinion on it coincides with the opinion described on the page tonsil . Streptokill has already saved many tonsils (see customer experience ), it even uses the slogan "Save your tonsils" in English, so we definitely recommend trying it.
Wishing you a speedy recovery,
Pavel Soukup

Good day, my son was diagnosed with streptococcus agalactiae at Orl, which did not go away even after being treated with antibiotics. He was sent from the skin because he has acne, now it is only weak. The doctor at Orl recommends taking tonsils. I want to ask if it will be necessary or is it possible streptokill will help him.

We perceive tonsillectomy as the very last option, our opinion on it coincides with the opinion described on the page tonsil . Streptokill has already saved many...

Dobry den,mmojmu synovi na Orl zistili streptokoka agalactiae,ktory neustupil ani po lieceni antibiotikami.Poslany bol z kozneho pretoze ma akne,teraz len slabe.Pani doktorka na Orl odporuca zobrat mandle.Chcem sa opytat ci to bude nutne,alebo je mozne ze mu pomoze streptokill.

Tonzilektomii vnímáme jako úplně poslední volbu, náš názor na ni se shoduje se s názorem popsaným na stránce http://angina.cz/page/odstraneni-mandli-tonsilektomie. Streptokill už zachránil mnoho mandlí (viz. zkušenosti acientů), v angličtině dokonce používá slogan "Save your tonsils", takže rozhodně doporučujeme vyzkoušet.
S přáním brzkého uzdravení,
Pavel Soukup

Dobry den,mmojmu synovi na Orl zistili streptokoka agalactiae,ktory neustupil ani po lieceni antibiotikami.Poslany bol z kozneho pretoze ma akne,teraz len slabe.Pani doktorka na Orl odporuca zobrat mandle.Chcem sa opytat ci to bude nutne,alebo je mozne ze mu pomoze streptokill.

Tonzilektomii vnímáme jako úplně poslední volbu, náš názor na ni se shoduje se s názorem popsaným na stránce http://angina.cz/page/odstraneni-mandli-tonsilektomie. Streptokill už zachránil mnoho mandlí (viz....

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.