Filter
M. Hadaštoková
Czech republic

At the end of February, I received antibiotics for angina at the doctor's, after it was cured, the angina returned within 5 days. Another visit to the doctor and again antibiotics, again after the angina returned within a week, the doctor put antibiotics on again, I finished them, but I still didn't feel completely well. I searched on the Internet and came across streptokill, I ordered it immediately and applied it after half an hour. After two days significant improvement, the tonsils got smaller and the neck looked better. I continued the application three times a day. Now I only apply in the evening. I definitely recommend it, it's a shame I didn't come across it earlier.

At the end of February, I received antibiotics for angina at the doctor's, after it was cured, the angina returned within 5 days. Another visit to the doctor and again antibiotics, again after the angina returned within a week, the doctor put antibiotics on again, I finished them, but I still didn't feel completely well. I searched on the Internet and came across streptokill, I ordered it immediately and applied it after half an hour. After two days significant improvement, the tonsils got...

Na konci února jsem u doktora dostala antibiotika na angínu, po dobrání se angína vrátila do 5 dnů. Znovu návštěva lékaře a znovu antibiotika, opět po dobrání do týdne angína zpátky, lékař znovu nasadil antibiotika, ty jsem dobrala, ale pořád sem se necítila úplně dobře. Hledala jsem na internetu a narazila na streptokill, ihned jsem objednala a aplikovala po půl hodině. Po dvou dnech výrazné zlepšení, mandle se zmenšili a krk vypadal lépe. V aplikaci jsem pokračovala dále třikrát denně. Teď aplikuji už pouze večer. Za mě určitě doporučuji, škoda, že jsem na něj nenarazila dříve.

Na konci února jsem u doktora dostala antibiotika na angínu, po dobrání se angína vrátila do 5 dnů. Znovu návštěva lékaře a znovu antibiotika, opět po dobrání do týdne angína zpátky, lékař znovu nasadil antibiotika, ty jsem dobrala, ale pořád sem se necítila úplně dobře. Hledala jsem na internetu a narazila na streptokill, ihned jsem objednala a aplikovala po půl hodině. Po dvou dnech výrazné zlepšení, mandle se zmenšili a krk vypadal lépe. V aplikaci jsem pokračovala dále třikrát denně. Teď...

Automatically translated | View original
Petr K.
Czech republic
Perhaps for the first time in my life (maybe in childhood, I don't remember) I probably got angina: pain when swallowing, temperature and a white coating on one tonsil . I got it towards the end of the week, so I thought I'd try it over the weekend and if it didn't get better, I'd go for antibiotics, which I wanted to avoid. I started on Friday around 2 p.m. with high doses - that is, every 30 minutes. In the evening, the pain was the same, but the white coating was reduced by a third. The next morning the pain was gone and by the afternoon the white coating was almost gone! I've never seen a product work so quickly. In addition, I applied Streptokill incorrectly in the beginning. It was seen that it is more effective if a person waits a while after the injection and only then swallows. But it is strong, it can be a problem for some. On the other hand, I like the strong and hot taste :) Of course, they continue to apply, but I gradually increase the intervals.
Perhaps for the first time in my life (maybe in childhood, I don't remember) I probably got angina: pain when swallowing, temperature and a white coating on one tonsil . I got it towards the end of the week, so I thought I'd try it over the weekend and if it didn't get better, I'd go for antibiotics, which I wanted to avoid. I started on Friday around 2 p.m. with high doses - that is, every 30 minutes. In the evening, the pain was the same, but the white coating was reduced by a third. The...
Snad poprvé v životě (možná v dětství, nepamatuji se) jsem dostal pravděpodobně angínu: bolest při polykání, teplota a na jedné mandli bílý povlak. Přepadlo mě to ke konci týdne, a tak jsem si říkal, že to přes víkend zkusím, a pokud se to nezlepší, tak si zajdu pro antibiotika, kterým jsem se ale chtěl vyhnout. Začal jsem v pátek kolem 14. hodiny s vysokými dávkami – tedy každých cca 30 minut. Večer byla bolest stejná, ale bílý povlak se zmenšil tak o třetinu. Druhý den ráno byla bolest pryč a odpoledne už byl téměř pryč i bílý povlak! Ještě jsem nezažil, aby nějaký prostředek fungoval tak rychle. Navíc jsem na začátku aplikoval Streptokill špatně. Bylo vidět, že účinnější je v případě, kdy člověk po vstříknutí chvílí počká a teprve poté polkne. Ale je silný, někomu to může činit problém. Mě naopak ta silná a pálivá příchuť vyhovuje :) V aplikaci samozřejmě ještě pokračují, ale intervaly postupně prodlužuji.
Snad poprvé v životě (možná v dětství, nepamatuji se) jsem dostal pravděpodobně angínu: bolest při polykání, teplota a na jedné mandli bílý povlak. Přepadlo mě to ke konci týdne, a tak jsem si říkal, že to přes víkend zkusím, a pokud se to nezlepší, tak si zajdu pro antibiotika, kterým jsem se ale chtěl vyhnout. Začal jsem v pátek kolem 14. hodiny s vysokými dávkami – tedy každých cca 30 minut. Večer byla bolest stejná, ale bílý povlak se zmenšil tak o třetinu. Druhý den ráno byla bolest...
Automatically translated | View original
p. Peca
Czech republic
I woke up with a sore throat and a swollen red neck. Swallowing was painful. My wife gave me Streptokill, saying that I should spray as often as possible. I didn't really believe it, but really within 2 days the pain in the throat started to subside. Now I am still dealing with pain in the area of the tooth, so I continue to apply and hope that Streptokill will help me here as well. I will continue to recommend him.
I woke up with a sore throat and a swollen red neck. Swallowing was painful. My wife gave me Streptokill, saying that I should spray as often as possible. I didn't really believe it, but really within 2 days the pain in the throat started to subside. Now I am still dealing with pain in the area of the tooth, so I continue to apply and hope that Streptokill will help me here as well. I will continue to recommend him.
Probudil jsem se s bolestí v krku a nateklým červeným krkem. Polykání bylo bolestivé. Manželka mi dala Streptokill s tím, že mám stříkat co nejčastěji. Moc jsem tomu nevěřil, ale opravdu do 2 dnů bolest v krku začala ustupovat. Teď se ještě potýkám s bolestí v oblasti zubu, tak dál aplikuji a doufám, že i zde mi Streptokill pomůže. Budu ho dále doporučovat.
Probudil jsem se s bolestí v krku a nateklým červeným krkem. Polykání bylo bolestivé. Manželka mi dala Streptokill s tím, že mám stříkat co nejčastěji. Moc jsem tomu nevěřil, ale opravdu do 2 dnů bolest v krku začala ustupovat. Teď se ještě potýkám s bolestí v oblasti zubu, tak dál aplikuji a doufám, že i zde mi Streptokill pomůže. Budu ho dále doporučovat.
Automatically translated | View original
Hello, please give me some advice! 8 days ago my throat started to hurt. The neck was swollen, sensitive, painful, swallowing was also painful. I lay down, drank tea, gargled, etc... This lasted about 5 days, then the situation started to improve. Now the feeling in my throat is better, but it's still not the same and I don't feel fit. It wasn't until today that it was determined from the swab (the first swab failed) that I have streptococcus. Is it still possible to apply Streptokill at this stage? As long as I have hope for another treatment, I'm not looking for ATB :-) Thank you very much for your answer! Zuzana Veverková
Hello, Zuzana, you can certainly apply Streptokill, it can be applied even if you are already taking antibiotics, and we recommend using Streptokill whenever you have an inappropriate feeling in your throat. Wishing you a speedy recovery, Pavel Soukup
Hello, please give me some advice! 8 days ago my throat started to hurt. The neck was swollen, sensitive, painful, swallowing was also painful. I lay down, drank tea, gargled, etc... This lasted about 5 days, then the situation started to improve. Now the feeling in my throat is better, but it's still not the same and I don't feel fit. It wasn't until today that it was determined from the swab (the first swab failed) that I have streptococcus. Is it still possible to apply Streptokill at...
Dobrý den, moc prosím o radu! Před 8dny mi začalo bolet v krku. Krk byl opuchlý, citlivý, bolestivý, polykání taktéž s bolestmi. Ležela jsem, pila čaje, kloktala atd...To trvalo cca 5 dní, pak se situace začala zlepšovat. Nyní už je pocit v krku lepší, nicméně stále to není ono a necítím se fit. Až dnes bylo z výtěru zjištěno (první výtěr se nepodařil), že mám streptokoka. Je v této fázi stále možné aplikovat Streptokill? Dokud mám naději na jinou léčbu, ATB nevyhledávám :-) Srdečně děkuji za Vaši odpověď! Zuzana Veverková
Dobrý den, Zuzano, Streptokill můžete určitě aplikovat, lze ho aplikovat i když už byste užívala antibiotika a užití Streptokillu doporučujeme kdykoliv máte nepatřičný pocit v krku. S přáním brzkého uzdravení, Pavel Soukup
Dobrý den, moc prosím o radu! Před 8dny mi začalo bolet v krku. Krk byl opuchlý, citlivý, bolestivý, polykání taktéž s bolestmi. Ležela jsem, pila čaje, kloktala atd...To trvalo cca 5 dní, pak se situace začala zlepšovat. Nyní už je pocit v krku lepší, nicméně stále to není ono a necítím se fit. Až dnes bylo z výtěru zjištěno (první výtěr se nepodařil), že mám streptokoka. Je v této fázi stále možné aplikovat Streptokill? Dokud mám naději na jinou léčbu, ATB nevyhledávám :-) Srdečně děkuji...
Automatically translated | View original
Blanka Š.
Czech republic
Half a year ago I had four antibiotics. Three of them for strep throat. I was at a loss because every time I felt pain, I immediately put on all available sprays and gargles to stop the angina, but nothing. The disease always developed and I ended up with ATB. At the beginning of July, when I felt a sore throat again when swallowing, I knew that if anything was going to stop this infection, it would be Streptokill. The husband had the same problems a week before, and after three days of honest application of Streptokill, the pain subsided. That's why I also reached for this spray and after about three days the pain was gone and my throat calmed down. I don't like being forced to do anything, so of course it's up to you, but if you're in a similar situation as I was, I highly recommend it. He really helped me and my husband.
Half a year ago I had four antibiotics. Three of them for strep throat. I was at a loss because every time I felt pain, I immediately put on all available sprays and gargles to stop the angina, but nothing. The disease always developed and I ended up with ATB. At the beginning of July, when I felt a sore throat again when swallowing, I knew that if anything was going to stop this infection, it would be Streptokill. The husband had the same problems a week before, and after three days of...
Půl roku zpět jsem měla čtvery antibiotika. Troje z toho na streptokokovou anginu. Byla jsem bezradná, protože pokaždé, když jsem ucítila bolest, jsem si hned nasadila všechny dostupné spreje a kloktadla, aby se angína zastavila, ale nic. Vždycky se nemoc rozvinula a já skončila s ATB. Když jsem začátkem července ucítila znovu bolest v krku při polykání, tak jsem věděla, že pokud by něco mělo tuto infekci zastavit, bude to jen Streptokill. Manžel měl týden před tím stejné problémy a po třech dnech poctivé aplikace Streptokillu bolesti ustoupily. Proto jsem i já po tomto spreji sáhla a po cca třech dnech bylo po bolestech a hrdlo se mi zklidnilo. Nemám ráda, když mi někdo něco nutí, takže samozřejmě záleží jen na vaší volbě, ale pokud jste v podobné situaci, jako jsem byla já, vřele doporučuji. Mně a mému manželovi opravdu pomohl.
Půl roku zpět jsem měla čtvery antibiotika. Troje z toho na streptokokovou anginu. Byla jsem bezradná, protože pokaždé, když jsem ucítila bolest, jsem si hned nasadila všechny dostupné spreje a kloktadla, aby se angína zastavila, ale nic. Vždycky se nemoc rozvinula a já skončila s ATB. Když jsem začátkem července ucítila znovu bolest v krku při polykání, tak jsem věděla, že pokud by něco mělo tuto infekci zastavit, bude to jen Streptokill. Manžel měl týden před tím stejné problémy a po...
Automatically translated | View original
Michaela Dušková
Czech republic
I bought Streptokill after repeatedly suffering from a sore throat. One side of my throat hurt, I couldn't move my tongue and just swallowing was very difficult. I had antibiotics relatively recently and I didn't want to end up with them again. After I suffered for a week and tried everything, the pain did not decrease in any way, quite the opposite. Streptokill was delivered almost the next day after ordering. I started using it immediately and the next morning I felt a significant improvement. After three days I was completely problem free. I'm glad there is such a thing and now as soon as a scratchy throat appears I have Streptokilll ready to use immediately and the problem is gone. Thank you very much for finding an effective remedy for my troubles and I can only recommend it to everyone else :)
I bought Streptokill after repeatedly suffering from a sore throat. One side of my throat hurt, I couldn't move my tongue and just swallowing was very difficult. I had antibiotics relatively recently and I didn't want to end up with them again. After I suffered for a week and tried everything, the pain did not decrease in any way, quite the opposite. Streptokill was delivered almost the next day after ordering. I started using it immediately and the next morning I felt a significant...
Streptokill jsem zakoupila poté, co jsem opakovaně trpěla bolestí v krku. Bolela mě jedna strana krku, nemohla jsem pohnout jazykem a jen samotné polykání bylo velmi obtížné. Antibiotika jsem měla v relativně nedávné době a nechtěla jsem u nich opět skončit. Poté, co jsem již týden trpěla a vyzkoušela kde co, se bolest nikterak nezmenšovala, spíš naopak. Streptokill byl po objednání dodán snad hned druhý den. Okamžitě jsem začala s používáním a již druhý den ráno jsem pociťovala výrazné zlepšení. Po třech dnech jsem již byla zcela bez problémů. Jsem ráda, že něco takového existuje a nyní hned, jakmile se objeví škrábání v krku, mám Streptokilll připravený k okamžitému použití a hned je pak po problému. Velmi děkuji za nalezení účinného léku na své trable a všem ostatním mohu jedině doporučit:)
Streptokill jsem zakoupila poté, co jsem opakovaně trpěla bolestí v krku. Bolela mě jedna strana krku, nemohla jsem pohnout jazykem a jen samotné polykání bylo velmi obtížné. Antibiotika jsem měla v relativně nedávné době a nechtěla jsem u nich opět skončit. Poté, co jsem již týden trpěla a vyzkoušela kde co, se bolest nikterak nezmenšovala, spíš naopak. Streptokill byl po objednání dodán snad hned druhý den. Okamžitě jsem začala s používáním a již druhý den ráno jsem pociťovala výrazné...
Automatically translated | View original
Radka Cibochová
Czech republic

Streptokill is number one, it helped me and my whole family when we had a viral infection and a sore throat. I work as a nurse, so I also use it for prevention, not only when I'm sick. I can only recommend.

Streptokill is number one, it helped me and my whole family when we had a viral infection and a sore throat. I work as a nurse, so I also use it for prevention, not only when I'm sick. I can only recommend.

Streptokill je jednička, pomohl mě i celé mé rodiny, když na nás zaútočila nějaká virová infekce a bolelo nás v krku. Pracuji jako zdravotní sestra, takže ho používám i jako prevenci, nejen při nemoci. Mohu jen doporučit.

Streptokill je jednička, pomohl mě i celé mé rodiny, když na nás zaútočila nějaká virová infekce a bolelo nás v krku. Pracuji jako zdravotní sestra, takže ho používám i jako prevenci, nejen při nemoci. Mohu jen doporučit.

Automatically translated | View original
M.
Czech republic
Today is the second day that I spray streptokill after half an hour, already after the first day I was greatly relieved and I could swallow. My throat is raspberry red, I've had a problem with streptococcus since the winter, I'm taking the autovaccine, and now again... But the fact that he relieved me right after the first day, I believe that tomorrow will be even better...
Today is the second day that I spray streptokill after half an hour, already after the first day I was greatly relieved and I could swallow. My throat is raspberry red, I've had a problem with streptococcus since the winter, I'm taking the autovaccine, and now again... But the fact that he relieved me right after the first day, I believe that tomorrow will be even better...
Dnes je to druhý den co stříkám streptokill po půl hodině, už po prvním dni se mi značně ulevilo a mohla jsem polykat. V krku mám malinové rudo, od zimy mám problém se streptokokem, beru autovakcinu, a teď zase ... Už ale tím že mi ulevil hned po prvním dni, věřím,že zase zítra bude ještě lépe...
Dnes je to druhý den co stříkám streptokill po půl hodině, už po prvním dni se mi značně ulevilo a mohla jsem polykat. V krku mám malinové rudo, od zimy mám problém se streptokokem, beru autovakcinu, a teď zase ... Už ale tím že mi ulevil hned po prvním dni, věřím,že zase zítra bude ještě lépe...
Automatically translated | View original
Sima
Czech republic

I've had angina for about 3 weeks now, and since I haven't taken antibiotics in 10 years, I didn't want to break my rule, so I looked for some natural treatment. When Streptokill arrived, within 2 days all the pain was gone. I was in tremendous pain, I couldn't swallow. Today it's been 2 days since I've been taking Streptokill and all the pain is gone. I'm fine now. It's like a miracle! I definitely recommend it to everyone! :)

I've had angina for about 3 weeks now, and since I haven't taken antibiotics in 10 years, I didn't want to break my rule, so I looked for some natural treatment. When Streptokill arrived, within 2 days all the pain was gone. I was in tremendous pain, I couldn't swallow. Today it's been 2 days since I've been taking Streptokill and all the pain is gone. I'm fine now. It's like a miracle! I definitely recommend it to everyone! :)

Mala som už asi 3 týždne angínu a keďže som už 10 rokov nebrala antibiotiká, nechcela som svoje pravidlo porušiť, a tak som hľadala nejakú prírodnú liečbu. Keď mi dorazil Streptokill, do 2 dní zmizla všetko bolesť. Mala som obrovské bolesti, nemohla som prehĺtať. Dnes sú to 2 dni, čo si Streptokill a dávam a všetka bolesť zmizla. Už mi nič nie je. Je to ako zázrak! Určite všetkým odporúčam! :)

Mala som už asi 3 týždne angínu a keďže som už 10 rokov nebrala antibiotiká, nechcela som svoje pravidlo porušiť, a tak som hľadala nejakú prírodnú liečbu. Keď mi dorazil Streptokill, do 2 dní zmizla všetko bolesť. Mala som obrovské bolesti, nemohla som prehĺtať. Dnes sú to 2 dni, čo si Streptokill a dávam a všetka bolesť zmizla. Už mi nič nie je. Je to ako zázrak! Určite všetkým odporúčam! :)

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli ve zkušenostech pacientů streptokill.info.