Common IssuesStránka 4 z 5

Filter
If you have not found the answer, send us your question, and we will respond as soon as possible.
Hello Mr. Soukup, we were communicating about our son, whose angina returned the day after the ant removal. - strep throat with hoarseness and worse swallowing. We applied Streptokill approx. 14 days after the streptococcus was confirmed. As I mentioned, in the first two - three days about 20 times a day and then about 4-5 days 5 times a day. Since his neck did not hurt, but was still slightly red, he applied the spray 3 times a day for the next four days. Then we went for a control swab and yesterday we got excellent news - there is no strep throat. Now we are waiting for collections and hopefully my son will start to enjoy the nice weather and play sports again. I think it was thanks to the streptokill that he got rid of the bacteria without the ant. :-) Apart from this spray, he only gargled sage and rapeseed. I would also like to ask you if it would be good to apply streptokill now, for example, once a day in the evening as a prevention. Thank you for answer. Have a nice day. Dana Janatová
Hello, Mrs. Janatová, I'm glad to hear that. Rather than applying Streptokill preventively, I recommend that you always carry Streptokill with you, even if you are going somewhere for a day. As soon as your son complains that his throat even slightly scratches or has a strange feeling there, apply Streptokill immediately. Have a great time and stay healthy. Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello Mr. Soukup, we were communicating about our son, whose angina returned the day after the ant removal. - strep throat with hoarseness and worse swallowing. We applied Streptokill approx. 14 days after the streptococcus was confirmed. As I mentioned, in the first two - three days about 20 times a day and then about 4-5 days 5 times a day. Since his neck did not hurt, but was still slightly red, he applied the spray 3 times a day for the next four days. Then we went for a control swab and...
Dobrý den pane Soukup, komunikovali jsme spolu ohledně našeho syna, kterému se vrátila angína druhý den po dobrání ant. - streptokok v krku spolu s huhnáním a horším polykáním. Streptokill jsme aplikovali od potvrzení streptokoka cca 14 dní. Jak jsem zmiňovala v prvních dvou - třech dnech cca 20xza den a poté cca 4-5dní 5x za den. Protože ho krk nebolel, ale stále byl lehce červený, aplikoval sprej 3x děnně ještě další čtyři dny. Pak jsme šli na kontrolní výtěr a včera přišla výborná zpráva - streptokok v krku není. Nyní nás čekají odběry a snad syn si začne užívat pěkného počasí a opět sportovat. Myslím, že právě díky streptokillu se bakterie zbavil bez ant. :-) Krom tohoto spreje pouze kloktal šalvěj a řepík. Ráda bych se Vás ještě zeptala jestli by bylo dobré streptokill nyní aplikovat třeba 1x denně na večer jako prevenci. Děkuji za odpověď. Hezký den. Dana Janatová
Dobrý den, paní Janatová, to rád slyším. Spíše než aplikovat Streptokill preventivně, doporučuji, abyste měli Streptokill stále při sobě, i když někam jedete třeba jen na den. Jakmile by si syn stěžoval, že ho byť jen lehce škrábe v krku nebo tam má divný pocit, tak Streptokill ihned aplikujte. Mějte se krásně a buďte zdrávi. Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den pane Soukup, komunikovali jsme spolu ohledně našeho syna, kterému se vrátila angína druhý den po dobrání ant. - streptokok v krku spolu s huhnáním a horším polykáním. Streptokill jsme aplikovali od potvrzení streptokoka cca 14 dní. Jak jsem zmiňovala v prvních dvou - třech dnech cca 20xza den a poté cca 4-5dní 5x za den. Protože ho krk nebolel, ale stále byl lehce červený, aplikoval sprej 3x děnně ještě další čtyři dny. Pak jsme šli na kontrolní výtěr a včera přišla výborná...
Automatically translated | View original
Hello, I wanted to ask, I am 25 weeks pregnant and I was diagnosed with streptococci pyogenes. I used Penbene 1,000,000, but it came back to me in 3 days. I want to ask if I can use your Streptokill tincture? And what dosage, thank you in advance for the answer, Lenka V.
Hello, Lenka, if your doctor agrees, you can, the recommended dosage is to spray 5-20 times a day 2-4 times on the affected areas in the throat and swallow. Alternatively, it can also be diluted in a small glass in the ratio of 1 part Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) + 3 parts water (teaspoon = approx. 6 ml) and gargle. Wishing you a speedy recovery, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, I wanted to ask, I am 25 weeks pregnant and I was diagnosed with streptococci pyogenes. I used Penbene 1,000,000, but it came back to me in 3 days. I want to ask if I can use your Streptokill tincture? And what dosage, thank you in advance for the answer, Lenka V.
Hello, Lenka, if your doctor agrees, you can, the recommended dosage is to spray 5-20 times a day 2-4 times on the affected areas in the throat and swallow. Alternatively, it can also be diluted in a small glass in the...
Dobry den,chtěla jsem se zeptat jsem ve 25. týdnu těhoteství a byl mi zjištěn streptokok pyogenes užívala jsem Penbene 1 000 000,ale zpět se mi vrátit za 3dny.Chci se zeptat jestli mohu používat Vaší tinkturu Streptokill?A jaké dávkování,předem děkuji za odpověd,Lenka V.
Dobrý den, Lenko, pokud s tím bude souhlasit Váš lékař, tak můžete, doporučené dávkování je 5-20 krát denně 2-4 krát stříknout na postižená místa v hrdle a polknout. Případně možno také naředit v malé skleničce v poměru 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml) + 3 díly vody (kávová lžička = cca 6 ml) a vykloktat. S přáním brzkého uzdravení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den,chtěla jsem se zeptat jsem ve 25. týdnu těhoteství a byl mi zjištěn streptokok pyogenes užívala jsem Penbene 1 000 000,ale zpět se mi vrátit za 3dny.Chci se zeptat jestli mohu používat Vaší tinkturu Streptokill?A jaké dávkování,předem děkuji za odpověd,Lenka V.
Dobrý den, Lenko, pokud s tím bude souhlasit Váš lékař, tak můžete, doporučené dávkování je 5-20 krát denně 2-4 krát stříknout na postižená místa v hrdle a polknout. Případně možno také naředit v malé skleničce v poměru 1...
Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it would be appropriate to give Streptokill oral spray to my 7-year-old son, he has autoimmune Crohn's disease, but it seems that he is a carrier of streptococcus pyogenes. He had it in his neck, then we all lay down as a family. ATB uses that time. This is about the third time I've had it. Thank you. Tinavská
Hello, streptokill should not be a problem in connection with Crohn's disease. Although it is an alcoholic tincture, it acts and is absorbed at the level of the oral cavity. Otherwise, the preparation is certainly suitable for the indication of streptococcus. You just have to take into account that if the mucous membrane of the oral cavity is more damaged, streptokill can burn. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to ask if it would be appropriate to give Streptokill oral spray to my 7-year-old son, he has autoimmune Crohn's disease, but it seems that he is a carrier of streptococcus pyogenes. He had it in his neck, then we all lay down as a family. ATB uses that time. This is about the third time I've had it. Thank you. Tinavská
Hello, streptokill should not be a problem in connection with Crohn's disease. Although it is an alcoholic tincture, it acts and is absorbed at the level...
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jestli by bylo vhodné podávat ústní sprej Streptokill synovi 7 let, má autoimunitní onemocnění Crohn, ale vypadá to, že je bacilonosič streptokoka pyogena. Měl ho v krku, pak jsme lehli celá rodina.Toho času užívá ATB. Už to mám asi po třetí. Děkuji. Tinavská
Dobrý den, streptokill by v souvislosti s crohnovou chorobou neměl být problém. Jedná se sice o lihovou tinkturu, ale ta působí a vstřebává se na úrovni dutiny ústní. Jinak pravě pro indikaci streptokoka je preparát určitě vhodný. Jenom musíte počítat s tím, že pokud je sliznice dutiny ústní více poškozena, může streptokill pálit. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jestli by bylo vhodné podávat ústní sprej Streptokill synovi 7 let, má autoimunitní onemocnění Crohn, ale vypadá to, že je bacilonosič streptokoka pyogena. Měl ho v krku, pak jsme lehli celá rodina.Toho času užívá ATB. Už to mám asi po třetí. Děkuji. Tinavská
Dobrý den, streptokill by v souvislosti s crohnovou chorobou neměl být problém. Jedná se sice o lihovou tinkturu, ale ta působí a vstřebává se na úrovni dutiny ústní. Jinak pravě...
Automatically translated | View original
Hello, my 3.5-year-old daughter has strep throat, otherwise no problems. The doctor recommended streptokill to me. Can you please write me the dosage? How long can we use? Although the dosage is indicated on the package, it probably makes a difference whether it is used by a child or an adult. Thank you.

Hello, for children under 5 years of age, one spray into the back of the oral cavity approximately every 30 to 120 minutes is sufficient. Apply Streptokill mainly after eating, drinking and just before going to bed, or after brushing your teeth in the evening. No need to apply at night. Please consult your doctor about the duration of use, especially since Streptokill contains alcohol. Although the dosage recommended above is a smaller daily dose of alcohol than is contained in one tablespoon of beer, it is still necessary to take this fact into account for children.

The condition described by you "occurrence of streptococcus in the throat, otherwise without problems" is a relatively common phenomenon in young children. For more detailed information, we recommend reading the official statement of the State Health Institute .

Wishing you a speedy recovery,
M.Sc. Václav Polivka

Hello, my 3.5-year-old daughter has strep throat, otherwise no problems. The doctor recommended streptokill to me. Can you please write me the dosage? How long can we use? Although the dosage is indicated on the package, it probably makes a difference whether it is used by a child or an adult. Thank you.

Hello, for children under 5 years of age, one spray into the back of the oral cavity approximately every 30 to 120 minutes is sufficient. Apply Streptokill mainly after eating, drinking and...

Dobrý den, dcera 3,5 let má v krku streptokoka, jinak bez obtíží. Doktorkou mi byl doporučen streptokill. Můžete mi prosím napsat dávkování? Jak dlouho můžeme užívat? Na obalu je sice dávkování uvedeno, ale asi je rozdíl, zda užívá dítě nebo dospělý. Děkuji.

Dobrý den, u dětí do 5 let bývá dostatečné dávkování jeden střik do zadní části dutiny ústní cca každých 30 až 120 min. Streptokill aplikujte především po jídle, pití a těsně před spaním, případně po večerním čištění zubů. V noci není třeba aplikovat. Dobu užívání prosím konzultujte se svou lékařkou, hlavně vzhledem k tomu, že Streptokill obsahuje alkohol. U výše doporučeného dávkování se sice jedná o menší denní dávku alkoholu než je obsažena v jedné polévkové lžíci piva, i tak je ale nutné vzít u dětí tuto skutečnost v potaz.

Vámi popsaný stav "výskyt streptokoka v krku, jinak bez obtíží" je u malých dětí poměrně častým jevem. Pro bližší informace doporučujeme přečíst oficiální vyjádření Státního zdravotního ústavu.

S přáním brzkého uzdravení,
Mgr. Václav Polívka

Dobrý den, dcera 3,5 let má v krku streptokoka, jinak bez obtíží. Doktorkou mi byl doporučen streptokill. Můžete mi prosím napsat dávkování? Jak dlouho můžeme užívat? Na obalu je sice dávkování uvedeno, ale asi je rozdíl, zda užívá dítě nebo dospělý. Děkuji.

Dobrý den, u dětí do 5 let bývá dostatečné dávkování jeden střik do zadní části dutiny ústní cca každých 30 až 120 min. Streptokill aplikujte především po jídle, pití a těsně před spaním, případně po večerním čištění zubů. V noci...

Automatically translated | View original
Hello, thanks to the internet I came across the product Streptokill. So far I still have tonsils but I am considering removing them. I am currently on my second antibiotic in 14 days. Can I supplement the other started antibiotic treatment with streptokill, or does it somehow get worse. I also take antibiotics because of the increased temperature accompanying the disease. I also want to ask in the future whether streptokill can also be used during possible pregnancy. Thanks, Marketa
Hello, you can take Streptokill even if you are taking antibiotics at the same time. On the contrary, the effect of antibiotic treatment will be supported. Among other things, Streptokill also contains some components that are not recommended during pregnancy or should be used with caution. It is, for example, alcohol and sage extract. I would not recommend use in the first trimester and would consult a gynecologist for the rest of the pregnancy. Sincerely, Mgr. Václav Polivka
Hello, thanks to the internet I came across the product Streptokill. So far I still have tonsils but I am considering removing them. I am currently on my second antibiotic in 14 days. Can I supplement the other started antibiotic treatment with streptokill, or does it somehow get worse. I also take antibiotics because of the increased temperature accompanying the disease. I also want to ask in the future whether streptokill can also be used during possible pregnancy. Thanks, Marketa
Hello,...
Dobrý den, dostala jsem se díky internetu k výrobku Streptokill. Zatím mandle stále ještě mám, ale zvažuji jejich odstranění. V současné době beru již druhá antibiotika během 14 dní. Mohu další započatou antibiotickou léčbu doplnit i streptokillem, nebo se to nějak bije. Antibiotika beru také kvůli zvýšené teplotě doprovázející onemocnění. Dále se chci zeptat do budoucna, zda se může streptokill užívat i v případném těhotensví. Děkuji, Markéta
Dobrý den, Streptokill můžete užívat, i když současně berete antibiotika. Naopak bude efekt léčby antibiotiky podpořen. Streptokill obsahuje mimo jiné také některé složky, které se v těhotenství nedoporučuje užívat a nebo s opatrností. Je to např. alkohol a výtažek ze šalvěje. V prvním trimestru bych užívání nedoporučil a pro zbytek těhotenství bych se poradil s gynekologem. S pozdravem, Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, dostala jsem se díky internetu k výrobku Streptokill. Zatím mandle stále ještě mám, ale zvažuji jejich odstranění. V současné době beru již druhá antibiotika během 14 dní. Mohu další započatou antibiotickou léčbu doplnit i streptokillem, nebo se to nějak bije. Antibiotika beru také kvůli zvýšené teplotě doprovázející onemocnění. Dále se chci zeptat do budoucna, zda se může streptokill užívat i v případném těhotensví. Děkuji, Markéta
Dobrý den, Streptokill můžete užívat, i když...
Automatically translated | View original
Good day, I have confirmed streptococcus pyogenes from my throat swab, a massive finding. The problem is that it can be found in my throat even after the right dose of penicillin. I am afraid that this resistant finding is incurable by antibiotics. Will streptokill help me? How long to use the preparation? Thank you for answer. Adam Janik

Hello, Mr. Janík, the question of whether Streptokill will help you, of course, cannot be answered with certainty. However, we can refer you to the experiences of people who have already used Streptokill and most of whom solved your problem, i.e. an untreated pyogenes streptococcal infection. This is only a fraction of references, because the vast majority of users do not send us their experience and simply order Streptokill again .

We recommend using Streptokill for any inappropriate sensations in the throat.

Wishing you good health, Mgr. Václav Polivka

Good day, I have confirmed streptococcus pyogenes from my throat swab, a massive finding. The problem is that it can be found in my throat even after the right dose of penicillin. I am afraid that this resistant finding is incurable by antibiotics. Will streptokill help me? How long to use the preparation? Thank you for answer. Adam Janik

Hello, Mr. Janík, the question of whether Streptokill will help you, of course, cannot be answered with certainty. However, we can refer you to the...

Dobry den, mam vyterem z krku potvrzeneho streptokoka pyogenes, masivni nalez. Problem je v tom ze se v mem krku naleza i po prave dobranem penicilinu. Mam obavu ze tento rezistentni nalez je antibiotiky nevylecitelny. Pomuze me pripravek streptokill? Jak dlouho pripravek pouzivat? Dekuji za odpoved. Adam Janik

Dobrý den, pane Janíku, na otázku, zda zrovna Vám Streptokill pomůže, samozřejmě nelze s jistotou odpovědět. Můžeme Vás ale odkázat na zkušenosti lidí, kteří už Streptokill užívali a z nichž většina řešila právě Váš problém, tj. nevyléčenou infekci streptokokem pyogenes. Jedná se přitom jen o zlomek referencí, protože nám naprostá většina uživatelů svou zkušenost nepošle a prostě si jen Streptokill znovu objednají.

Streptokill doporučujeme používat při jakýchkoliv nepatřičných pocitech v hrdle.

S přáním pevného zdraví, Mgr. Václav Polívka

 

Dobry den, mam vyterem z krku potvrzeneho streptokoka pyogenes, masivni nalez. Problem je v tom ze se v mem krku naleza i po prave dobranem penicilinu. Mam obavu ze tento rezistentni nalez je antibiotiky nevylecitelny. Pomuze me pripravek streptokill? Jak dlouho pripravek pouzivat? Dekuji za odpoved. Adam Janik

Dobrý den, pane Janíku, na otázku, zda zrovna Vám Streptokill pomůže, samozřejmě nelze s jistotou odpovědět. Můžeme Vás ale odkázat na zkušenosti lidí, kteří už...

Automatically translated | View original
Hello, I had Hemophila bacteria in my throat a year and a half ago. It took about 4. antibiotics . After that, Hemophil was no longer in the swab, since then my tonsils are still clogged with white plugs, probably chronic inflammation in the tonsils. Nothing helps me with that. I bought Streptokill and I would like to know how long and how often to use it? And if it also destroys this bacteria, if it still survives there. Thank you very much for your answer. Best regards, Buchtelová
Hello Mrs. Buchtelová, there is no time limit for using Streptokill. It just applies that if there are no symptoms of illness or inappropriate sensations in the throat, then there is no reason to use it. The effect on the bacteria you mentioned has not been investigated, however, bacteria need a suitable environment to thrive, which in the case of sore throats is usually the infected tissue of the tonsils. In addition, the tonsils themselves tend to be in a poor and dysfunctional state in case of chronic problems. Using Streptokill according to the principles described above has, according to the experience of users, a very rapid elimination of the infection and a gradual improvement in the condition and proper function of the tonsils. This is exactly a deadly combination for pathogens and the condition we want to achieve with the help of Streptokill. In the case of improvement of the condition and function of severely affected tonsils , it can be a process of several months. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I had Hemophila bacteria in my throat a year and a half ago. It took about 4. antibiotics . After that, Hemophil was no longer in the swab, since then my tonsils are still clogged with white plugs, probably chronic inflammation in the tonsils. Nothing helps me with that. I bought Streptokill and I would like to know how long and how often to use it? And if it also destroys this bacteria, if it still survives there. Thank you very much for your answer. Best regards, Buchtelová
Hello...
Dobrý den, měla jsem před rokem a půl v krku bakterii Hemophila. Asi až 4.atb zabrala. Poté už Hemophil ve vyteru nebyl, od té doby mám stále zanesené mandle bílými čepy, nejspíš chronický zánět v mandlích. Nic mi na to nepomáhá. Zakoupila jsem Streptokill a chtěla bych vědět jak dlouho a jak často používat? A jestli ničí i tuto bakterii, pokud by tam stále přežívala. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Buchtelová
Dobrý den paní Buchtelová, doba užívání Streptokillu není nikterak omezena. Jen platí, že pokud nejsou žádné příznaky choroby nebo nepatřičné pocity v hrdle, tak není důvod ho užívat. Účinek na Vámi uvedenou bakterii není prozkoumán, nicméně bakterie potřebují ke své prosperitě vhodné prostředí, kterým je v případě bolestí v krku většinou infikovaná tkáň krčních mandlí. Mandle navíc bývají sami o sobě v případě chronických problémů ve špatném a nefunkčním stavu. Užívání Streptokillu dle výše popsaných zásad má dle zkušeností uživatelů vliv na velmi rychlou eliminaci infekce a postupné zlepšení stavu a správné funkce mandlí. Přesně toto bývá smrtící kombinace pro patogeny a stav, kterého chceme s pomocí Streptokillu dosáhnout. V případě zlepšení stavu a funkce velmi postižených mandlí se může jednat o několika měsíční proces. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, měla jsem před rokem a půl v krku bakterii Hemophila. Asi až 4.atb zabrala. Poté už Hemophil ve vyteru nebyl, od té doby mám stále zanesené mandle bílými čepy, nejspíš chronický zánět v mandlích. Nic mi na to nepomáhá. Zakoupila jsem Streptokill a chtěla bych vědět jak dlouho a jak často používat? A jestli ničí i tuto bakterii, pokud by tam stále přežívala. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Buchtelová
Dobrý den paní Buchtelová, doba užívání Streptokillu není nikterak omezena....
Automatically translated | View original
Hello, my son is 7 years old and suffers from regularly recurring pus. angina. It probably has chron.bearings on the tonsils. The last one was 3 weeks ago. Only natural treatment took place, and after a week the temperature and tonsils were horrible again. But he doesn't complain about a sore throat! Homeopathy was used - they helped. Now I bought Streptokill for the first time. Should I start applying it, even though my son has no problems at the moment? And how many injections per day? Thank you for answer. Daniel
Hello, we recommend using Streptokill for any inappropriate sensations in the throat. The dosage is indicated on the package, there is quite a large variance in it, and thus a lot of room is left for the user's decision, which should be guided by his current need. Above all, it will depend on how much trouble the user has and how big his oral cavity is. M.Sc. Václav Polivka
Hello, my son is 7 years old and suffers from regularly recurring pus. angina. It probably has chron.bearings on the tonsils. The last one was 3 weeks ago. Only natural treatment took place, and after a week the temperature and tonsils were horrible again. But he doesn't complain about a sore throat! Homeopathy was used - they helped. Now I bought Streptokill for the first time. Should I start applying it, even though my son has no problems at the moment? And how many injections per day?...
Dobrý den, syn 7 let, trpí na pravidelně opakující se hnis. angíny. Pravděpodobně má chron.ložiska na mandlích. Poslední měl před 3 týdny. Proběhla jen přírodní léčba a po týdnu opět teplota a mandle příšerné. Nestěžuje si ale na bolesti v krku! Nasazeny homeopatika-pomohly. Nyní jsem koupila poprvé Streptokill. Mám ho začít aplikovat, ikdyž syn nemá momentálně problémy? A kolik vstřiků denně? Děkuji za odpověď. Daniela
Dobrý den, Streptokill doporučujeme užívat při jakýchkoliv nepatřičných pocitech v krku. Dávkování je uvedeno na obalu, je v něm poměrně velký rozptyl a je tak ponechán velký prostor pro rozhodnutí uživatele, které by se mělo řídit jeho aktuální potřebou. Především bude záležet na tom jak velké má uživatel potíže a jak velkou má dutinu ústní. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, syn 7 let, trpí na pravidelně opakující se hnis. angíny. Pravděpodobně má chron.ložiska na mandlích. Poslední měl před 3 týdny. Proběhla jen přírodní léčba a po týdnu opět teplota a mandle příšerné. Nestěžuje si ale na bolesti v krku! Nasazeny homeopatika-pomohly. Nyní jsem koupila poprvé Streptokill. Mám ho začít aplikovat, ikdyž syn nemá momentálně problémy? A kolik vstřiků denně? Děkuji za odpověď. Daniela
Dobrý den, Streptokill doporučujeme užívat při jakýchkoliv...
Automatically translated | View original
Hello, I am 35 years old and lately I have been having more and more problems with neck pain. I am now on about the fourth antibiotic in a year because I have tonsillitis, quite severe this time. I also developed a high fever, which is unusual for me... I found Streptokill and would like to try it. I'm wondering if I can combine it with antibiotics or wait until I get them. My doctor is already toying with the idea that I should have my tonsils ripped out - I've already had my tonsils out since I was young. I don't really want to do it, I'd like to try other methods. It's true that I've been under a lot of stress lately and my lifestyle isn't ideal, but that's how it is and I know that strengthening your immunity doesn't happen overnight. Especially in the case when I keep "cramming" antibiotics into myself. Thank you for answer. Vilém Skála

Hello Mr. Rock,
​what you describe is an absolutely classic case of the most common type of Streptokill user.
You can safely use Streptokill while taking antibiotics. You can find several similar stories in the patient experiences at www.streptokill.info. If Streptokill also helps you and saves your tonsils, we would appreciate it if you also write to us about it and then we will send you a gift voucher for 1 free Streptokill for your next order at www.streptokill.cz .
May you get over the disease soon, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Hello, I am 35 years old and lately I have been having more and more problems with neck pain. I am now on about the fourth antibiotic in a year because I have tonsillitis, quite severe this time. I also developed a high fever, which is unusual for me... I found Streptokill and would like to try it. I'm wondering if I can combine it with antibiotics or wait until I get them. My doctor is already toying with the idea that I should have my tonsils ripped out - I've already had my tonsils out...
Dobrý den, je mi 35 let a poslední dobou mám čím dál větší problémy s bolestí v krku. Nyní mám asi čtvrté antibiotika za rok, protože mám angínu, tentokrát celkem silnou. Objevila se mi i vysoká horečka, což u mě není zvykem... Našel jsem přípravek Streptokill a rád bych ho vyzkoušel. Zajímá mě, zda ho můžu kombinovat s antibiotiky nebo počkat až je doberu. Můj lékař už si zahrává s myšlenkou, že bych si měl vytrhnout krční mandle - nosní už mám vytržené z mládí. Mě se do toho moc nechce, rád bych se zkusil jiné metody. Je pravda, že žiji v poslední době hodně ve stresu a moje životospráva není ideální, nicméně tak to je a vím, že posílit imunitu není ze dne na den. Hlavně v případě, kdy do sebe pořád "cpu" antibiotika. Děkuji za odpověď. Vilém Skála

Dobrý den, pane Skálo, 
​to co popisujete, je naprosto klasický případ nejčastějšího typu uživatele Streptokillu.
Streptokill můžete bez obav užívat už v průběhu užívání antibiotik. Ve zkušenostech pacientů na www.streptokill.info najdete několik podobných příběhů. Pokud i Vám Streptokill pomůže a zachráníte své mandle, uvítáme, když nám o tom také napíšete a následně Vám pošleme dárkový poukaz na 1 Streptokill zdarma k Vaší další objednávce na www.streptokill.cz.
Ať nemoc brzy zvládnete, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Dobrý den, je mi 35 let a poslední dobou mám čím dál větší problémy s bolestí v krku. Nyní mám asi čtvrté antibiotika za rok, protože mám angínu, tentokrát celkem silnou. Objevila se mi i vysoká horečka, což u mě není zvykem... Našel jsem přípravek Streptokill a rád bych ho vyzkoušel. Zajímá mě, zda ho můžu kombinovat s antibiotiky nebo počkat až je doberu. Můj lékař už si zahrává s myšlenkou, že bych si měl vytrhnout krční mandle - nosní už mám vytržené z mládí. Mě se do toho moc nechce,...
Automatically translated | View original
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Hello, I would like to know if streptokill will really help me if I have group B beta-hemolytic streptococcus in my throat (for about 3 months now). Thank you, Härting
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. Regarding the presence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease, I recommend reading the SZÚ report, where it is stated that, for example, the carriage of streptococcus in children can reach 20-30%. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to know if streptokill will really help me if I have group B beta-hemolytic streptococcus in my throat (for about 3 months now). Thank you, Härting
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. Regarding the presence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease, I recommend reading the SZÚ report, where it is stated that, for example, the carriage of streptococcus in...
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mi streptokill opravdu pomůže, když mám v krku beta-hemolytický streptococcus skupiny B (již po dobu zhruba 3 měsíců). Děkuji, Härtingová
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Ohledně přítomnosti streptokoka v krku bez příznaků nemoci doporučuji přečíst zprávu SZÚ, kde se uvádí, že např. nosičství streptokoka u dětí může dosahovat 20-30%. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mi streptokill opravdu pomůže, když mám v krku beta-hemolytický streptococcus skupiny B (již po dobu zhruba 3 měsíců). Děkuji, Härtingová
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Ohledně přítomnosti streptokoka v krku bez příznaků nemoci doporučuji přečíst zprávu SZÚ, kde se uvádí, že např. nosičství streptokoka u dětí může dosahovat 20-30%. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Hello, can Streptokill also work on chronic tonsillitis in an adult, and if so, what dosage and how long of use would be needed? Thank you for answer.
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. The recommended dosage is 2-4 injections, 5-20 times a day. In case of acute problems, I recommend sticking to the upper limit of the recommended dosage. The duration of use is best determined by inappropriate sensations in the throat, as long as they are present, the use of Streptokill is justified, otherwise it is not. M.Sc. Václav Polivka
Hello, can Streptokill also work on chronic tonsillitis in an adult, and if so, what dosage and how long of use would be needed? Thank you for answer.
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. The recommended dosage is 2-4 injections, 5-20 times a day. In case of acute problems, I recommend sticking to the upper limit of the recommended dosage. The duration of use is best determined by inappropriate...
Dobrý den, může Streptokill zabrat i na chronickou tonsilitidu u dospělého a pokud ano, jaké dávkování a jak dlouhé užívání by bylo potřeba? Děkuji za odpověď.
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Doporučené dávkování je 2-4 vstřiky, 5-20 krát denně. V případě akutních problémů doporučuji držet se spíše u horní hranice doporučeného dávkování. Dobu užívání je nejlépe stanovit podle nepatřičných pocitů v krku, dokud jsou přítomny, má užívání Streptokillu své opodstatnění, v opačném případě nikoliv. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, může Streptokill zabrat i na chronickou tonsilitidu u dospělého a pokud ano, jaké dávkování a jak dlouhé užívání by bylo potřeba? Děkuji za odpověď.
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Doporučené dávkování je 2-4 vstřiky, 5-20 krát denně. V případě akutních problémů doporučuji držet se spíše u horní hranice doporučeného dávkování. Dobu užívání je nejlépe stanovit podle nepatřičných pocitů...
Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.