Stránka 7 z 7

Filter
Mirka Frolichová
Czech republic

Good day. Streptokill is absolute number one for me. I have been struggling with sore throats for several years, no fevers, just a sore throat. Inflammatory streptococcus is always found in the smears and the doctor's ortel - antibiotics. Unfortunately, it never worked, and I'm not talking about side effects. Even if I wanted to take some more, my stomach wouldn't give it anymore. I switched to homeopathy, plasma generators, acupuncture... the results were a little better than after ant., but even so the angina apparently kept coming back. Streptokill saved my vacation this summer, air conditioning vs. the high temperatures took their toll and already on the second day at the sea I got a good old sore throat. Fortunately, I had Streptokill with me, by applying it after half an hour, the pain was gone within two days and I could spend my vacation in peace. I don't even want to imagine if I didn't have it. I still don't understand why ENT doctors don't talk about him, that they would lose well-paid prescriptions for ant., which will harm you rather than help you? For me, Streptokill is unique, I can only recommend...

Good day. Streptokill is absolute number one for me. I have been struggling with sore throats for several years, no fevers, just a sore throat. Inflammatory streptococcus is always found in the smears and the doctor's ortel - antibiotics. Unfortunately, it never worked, and I'm not talking about side effects. Even if I wanted to take some more, my stomach wouldn't give it anymore. I switched to homeopathy, plasma generators, acupuncture... the results were a little better than after ant.,...

Dobrý den. Streptokill je pro mne naprostá jednička. Několik let bojuji s bolestmi v krku, žádné teploty, prostě jen bolest v krku. Ve stěrech vždy nalezen zánětlivý streptokok a ortel lékařů - antibiotika. Ta bohužel nikdy nezabrala a to nehovořím o vedlejších účincích. I kdybych chtěla nějaká další brát, žaludek už mi to nedával. Přešla jsem na homeopatii, plazmagenerátory, akupunktura...výsledky o něco lepší než po ant., ale i tak se patrně angýna neustále vracela. Letos v létě mi Streptokill zachránil dovolenou, klimatizace vs. vysoké teploty udělaly své a již druhý den u moře mě chytla stará dobrá bolest v krku. Naštěstí jsem měla Streptokill s sebou, aplikací po půl hodinách jsem měla do dvou dnů po bolesti a mohla jsem v klidu trávit dovolenou. Nechci si ani představit, kdybych ho neměla. Stále nechápu proč o něm lékaři ORL nemluví, že by přišly o dobře placené recepty na ant., která Vám spíše uškodí než pomohou? Pro mě je Streptokill unikát, můžu jen doporučit....

Dobrý den. Streptokill je pro mne naprostá jednička. Několik let bojuji s bolestmi v krku, žádné teploty, prostě jen bolest v krku. Ve stěrech vždy nalezen zánětlivý streptokok a ortel lékařů - antibiotika. Ta bohužel nikdy nezabrala a to nehovořím o vedlejších účincích. I kdybych chtěla nějaká další brát, žaludek už mi to nedával. Přešla jsem na homeopatii, plazmagenerátory, akupunktura...výsledky o něco lepší než po ant., ale i tak se patrně angýna neustále vracela. Letos v létě mi...

Automatically translated | View original
Honza
Czech republic

Hello, as you can see from the comments below, it is clear that Streptokill is becoming more and more popular and is being relied upon. I can only agree, autumn is coming, and therefore I have to order more for the stock, after all, sore throats at the beginning of autumn are almost a daily occurrence. I warmly recommend it to all patients, Honza

Hello, as you can see from the comments below, it is clear that Streptokill is becoming more and more popular and is being relied upon. I can only agree, autumn is coming, and therefore I have to order more for the stock, after all, sore throats at the beginning of autumn are almost a daily occurrence. I warmly recommend it to all patients, Honza

Dobrý den, jak je vidět dle komentářů níže, tak je poznat, že Streptokill je stále oblíbenější a je na něj spolehnutí. Já mohu jen souhlasit, přichází podzim, a proto si musím objednat další do zásoby, přecejen bolest v krku při začínajícím podzimu jsou téměř na denním pořádku. Vřele všem nemocným doporučuji, Honza

Dobrý den, jak je vidět dle komentářů níže, tak je poznat, že Streptokill je stále oblíbenější a je na něj spolehnutí. Já mohu jen souhlasit, přichází podzim, a proto si musím objednat další do zásoby, přecejen bolest v krku při začínajícím podzimu jsou téměř na denním pořádku. Vřele všem nemocným doporučuji, Honza

Automatically translated | View original
M.
Czech republic
Today is the second day that I spray streptokill after half an hour, already after the first day I was greatly relieved and I could swallow. My throat is raspberry red, I've had a problem with streptococcus since the winter, I'm taking the autovaccine, and now again... But the fact that he relieved me right after the first day, I believe that tomorrow will be even better...
Today is the second day that I spray streptokill after half an hour, already after the first day I was greatly relieved and I could swallow. My throat is raspberry red, I've had a problem with streptococcus since the winter, I'm taking the autovaccine, and now again... But the fact that he relieved me right after the first day, I believe that tomorrow will be even better...
Dnes je to druhý den co stříkám streptokill po půl hodině, už po prvním dni se mi značně ulevilo a mohla jsem polykat. V krku mám malinové rudo, od zimy mám problém se streptokokem, beru autovakcinu, a teď zase ... Už ale tím že mi ulevil hned po prvním dni, věřím,že zase zítra bude ještě lépe...
Dnes je to druhý den co stříkám streptokill po půl hodině, už po prvním dni se mi značně ulevilo a mohla jsem polykat. V krku mám malinové rudo, od zimy mám problém se streptokokem, beru autovakcinu, a teď zase ... Už ale tím že mi ulevil hned po prvním dni, věřím,že zase zítra bude ještě lépe...
Automatically translated | View original
Žaneta
Czech republic
STREPTOkill always works for both mild and severe pain in my throat. The taste is very strong, but that will be due to the high percentage of alcohol.
STREPTOkill always works for both mild and severe pain in my throat. The taste is very strong, but that will be due to the high percentage of alcohol.

STREPTOkill mi vždy zabíra na slabou i silnou bolest v krku.Chuť je velice silná,ale to bude tím vysokým % alkoholu.

STREPTOkill mi vždy zabíra na slabou i silnou bolest v krku.Chuť je velice silná,ale to bude tím vysokým % alkoholu.

Automatically translated | View original
Niki
Czech republic
3 years ago, I often suffered from angina - I had about 12 anginas in a year and a half and antibiotics each time. I changed doctors several times because of this, but they always only gave me antibiotics for angina and nothing else was solved. It was no longer possible, they didn't even work for me anymore, my body was already rejecting them and I had no immunity, you could say none. I had to help myself, so I looked on the Internet for what would help me with angina so that I could do without antibiotics - I came across streptokill, after reading many positive reviews I tried it and it cured my angina within 3 days. After that, it came back only 2 times during the next year and it was cured again by streptokill. I have now been a year without angina and even without a scratchy throat. Thank you very much for your help, because I don't think I would have gotten rid of angina and antibiotics without it.
3 years ago, I often suffered from angina - I had about 12 anginas in a year and a half and antibiotics each time. I changed doctors several times because of this, but they always only gave me antibiotics for angina and nothing else was solved. It was no longer possible, they didn't even work for me anymore, my body was already rejecting them and I had no immunity, you could say none. I had to help myself, so I looked on the Internet for what would help me with angina so that I could do...
Před 3 lety jsem často trpěla na angíny- měla jsem za rok a půl asi 12x angínu a při každé antibiotika. Změnila jsem kvůli tomu několikrát lékaře, ale vždy mi na angínu dali pouze antibiotika a víc se neřešilo. To už dále nešlo, už mi ani nezabíraly, tělo mi je už odmítalo a imunitu jsem neměla dá se říct žádnou. Musela jsem si pomoct sama, tak jsem na internetu hledala, co by mi na angínu pomohlo, abych se obešla bez antibiotik- narazila jsem na streptokill, po přečtení mnoha pozitivních recenzí jsem ho zkusila a vyléčil mi angínu během 3 dnů. Poté se mi během dalšího roka vrátila už jen 2x a opět mi ji vyléčil streptokill. Nyní jsem už rok bez angíny a dokonce i bez škrábání v krku. Velice děkuji za pomoc, protože si myslím, že bez něj bych se angín a antibiotik nezbavila.
Před 3 lety jsem často trpěla na angíny- měla jsem za rok a půl asi 12x angínu a při každé antibiotika. Změnila jsem kvůli tomu několikrát lékaře, ale vždy mi na angínu dali pouze antibiotika a víc se neřešilo. To už dále nešlo, už mi ani nezabíraly, tělo mi je už odmítalo a imunitu jsem neměla dá se říct žádnou. Musela jsem si pomoct sama, tak jsem na internetu hledala, co by mi na angínu pomohlo, abych se obešla bez antibiotik- narazila jsem na streptokill, po přečtení mnoha...
Automatically translated | View original
Kateřina Chudová
Czech republic
2 months ago I got my first angina, treatment with antibiotics which relieved me, but in 14 I got angina again. Use of more powerful antibiotics. As soon as I was taking the second pack, I felt that my throat was starting to scratch again, blisters in the back of my neck, pins on my tonsils- my angina returned again. I refused other antibiotics and looked for another way, then I discovered Streptokill, immediately put it on according to the instructions and recommendations - spray the neck as often as possible. The blisters and scratchy throat disappeared overnight. As a precaution, I continued to use Streptokill the following days. Angina has not returned. I can recommend Streptokill to everyone from my own excellent experience. Katka
2 months ago I got my first angina, treatment with antibiotics which relieved me, but in 14 I got angina again. Use of more powerful antibiotics. As soon as I was taking the second pack, I felt that my throat was starting to scratch again, blisters in the back of my neck, pins on my tonsils- my angina returned again. I refused other antibiotics and looked for another way, then I discovered Streptokill, immediately put it on according to the instructions and recommendations - spray the neck...
Před 2 měsíci jsem dostala první angínu, léčba antibiotiky, která mi ulevila, ale za 14 jsem angínu dostala opět. Nasazení dalších silnějších antibiotik. Už při dobírání druhého balení jsem cítila, že mně začíná znova stejně škrávat v krku, v zadní části krku opět puchýře,čepy na mandlích- angína se mi opět vrátila. Další antibiotika jsem odmítla a hledala jinou cestu,pak jsem objevila Streptokill, okamžitě nasadila dle návodu a doporučení-vystříkat krk co nejčastěji. Puchýřky i škrábání v krku přes noc zmizelo. Preventivně jsem Streptokill další dny používala dál. Angína už se nevrátila. Streptokill všem mohu z vlastní výborné zkušenosti doporučit. Katka
Před 2 měsíci jsem dostala první angínu, léčba antibiotiky, která mi ulevila, ale za 14 jsem angínu dostala opět. Nasazení dalších silnějších antibiotik. Už při dobírání druhého balení jsem cítila, že mně začíná znova stejně škrávat v krku, v zadní části krku opět puchýře,čepy na mandlích- angína se mi opět vrátila. Další antibiotika jsem odmítla a hledala jinou cestu,pak jsem objevila Streptokill, okamžitě nasadila dle návodu a doporučení-vystříkat krk co nejčastěji. Puchýřky i škrábání v...
Automatically translated | View original
Mickye
Czech republic
Streptokill is really the best, the only one that works for my sore throat, runny nose, canker sores. I recommend it to everyone around me, I can't do without it in my medicine cabinet! Thank you for her
Streptokill is really the best, the only one that works for my sore throat, runny nose, canker sores. I recommend it to everyone around me, I can't do without it in my medicine cabinet! Thank you for her
Streptokill je fakt nejlepší jediny co mi zabira na bolest v krku, rýmu, afty. Doporucuju Vsem v mem okoli bez neho v me lekarnicce se uz neobejdu! Dekuju za nej
Streptokill je fakt nejlepší jediny co mi zabira na bolest v krku, rýmu, afty. Doporucuju Vsem v mem okoli bez neho v me lekarnicce se uz neobejdu! Dekuju za nej
Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic
I have purulent tonsillitis and until recently my tonsils were covered with white purulent and painful studs, and I also had a mouth full of canker sores. After the acquisition of streptokill, everything subsides beautifully and, moreover, the men can already swallow and drink very quickly.
I have purulent tonsillitis and until recently my tonsils were covered with white purulent and painful studs, and I also had a mouth full of canker sores. After the acquisition of streptokill, everything subsides beautifully and, moreover, the men can already swallow and drink very quickly.
Mám hnisavou anginu a ještě do nedávná sem měla mandle osypane bílými hnisavymi a bolestivými čepy mimo to i plnou pusu aftů. Po pořízení streptokillu vše krásně ustupuje a navíc velmi rychle mužů už polykat a pít.
Mám hnisavou anginu a ještě do nedávná sem měla mandle osypane bílými hnisavymi a bolestivými čepy mimo to i plnou pusu aftů. Po pořízení streptokillu vše krásně ustupuje a navíc velmi rychle mužů už polykat a pít.
Automatically translated | View original
Bianca
Czech republic
I use Streptokill every time I get a sore throat and so far it has always helped and I don't have to take antibiotics every time. I am very satisfied with its effects. Bianca
I use Streptokill every time I get a sore throat and so far it has always helped and I don't have to take antibiotics every time. I am very satisfied with its effects. Bianca
Streptokill používam pri každom náznaku bolesti hrdla a doteraz mi vždy pomohol a nemusím brať zakaždým antibiotiká. Som veľmi spokojná a jeho účinkami. Bianca
Streptokill používam pri každom náznaku bolesti hrdla a doteraz mi vždy pomohol a nemusím brať zakaždým antibiotiká. Som veľmi spokojná a jeho účinkami. Bianca
Automatically translated | View original
Richard
Czech republic
On the heels, a sore throat broke out, angina.. over the weekend, tantum verde and other things, however, without effect.. on Monday I left for work and despair.. by chance I came across streptokill on the Internet in the evening and applied it immediately from Monday... I was here on Tuesday evening disappointed and I was already thinking about visiting the doctor and ATB...but it's Wednesday morning and the pain is gone...I couldn't believe it..super super super and it's a natural product..thanks
On the heels, a sore throat broke out, angina.. over the weekend, tantum verde and other things, however, without effect.. on Monday I left for work and despair.. by chance I came across streptokill on the Internet in the evening and applied it immediately from Monday... I was here on Tuesday evening disappointed and I was already thinking about visiting the doctor and ATB...but it's Wednesday morning and the pain is gone...I couldn't believe it..super super super and it's a natural product....
V patek vypukla bolest v krku angina..pres vikend tantum verde a jine vsak bez efektu..v pondeli odjezd do prace a zoufalost..nastesti sem vecer narazil na netu na streptokill a hned od pondeli aplikoval...v utery vecer sem byl sklamany a myslel sem uz na navstevu lekare a ATB...ale rano streda a bolest pryc...neveril sem..super super super a to prirodnim produktem..diky
V patek vypukla bolest v krku angina..pres vikend tantum verde a jine vsak bez efektu..v pondeli odjezd do prace a zoufalost..nastesti sem vecer narazil na netu na streptokill a hned od pondeli aplikoval...v utery vecer sem byl sklamany a myslel sem uz na navstevu lekare a ATB...ale rano streda a bolest pryc...neveril sem..super super super a to prirodnim produktem..diky
Automatically translated | View original
Michal Malec
Czech republic
I learned about streptococcus by chance, when I was already in danger of tearing my tonsils. Due to frequent angina and chronic inflammation caused by the Streptococcus " tonsil" virus. I have already bought about 4-5 bottles and it really helps (also with my problem). It is worse to find this product in brick-and-mortar pharmacies... And the price too. In any case, I highly recommend it, and really, for the first time, from what I see from the ads and reviews, they are not bad or not exaggerated.
I learned about streptococcus by chance, when I was already in danger of tearing my tonsils. Due to frequent angina and chronic inflammation caused by the Streptococcus " tonsil" virus. I have already bought about 4-5 bottles and it really helps (also with my problem). It is worse to find this product in brick-and-mortar pharmacies... And the price too. In any case, I highly recommend it, and really, for the first time, from what I see from the ads and reviews, they are not bad or not...
Dozvedel sem se o streptokillu nahodou,kdyz uz mi hrozilo trhani mandli.Kvuli castym anginam a kvuli chronickemu zanetu vlivem viru Streptokokus "neco". Uz sem si zakoupil cca 4-5 lahvicek a opravdu to pomaha (i u meho problemu). Horsi je sehnani tohoto produktu v kamenych lekarnach.... A trosku i cena. Kazdopadne vrele doporucuju a opravdu poprve co vidim ze reklamy a recenze nelzou nebo nejsou prehnane.
Dozvedel sem se o streptokillu nahodou,kdyz uz mi hrozilo trhani mandli.Kvuli castym anginam a kvuli chronickemu zanetu vlivem viru Streptokokus "neco". Uz sem si zakoupil cca 4-5 lahvicek a opravdu to pomaha (i u meho problemu). Horsi je sehnani tohoto produktu v kamenych lekarnach.... A trosku i cena. Kazdopadne vrele doporucuju a opravdu poprve co vidim ze reklamy a recenze nelzou nebo nejsou prehnane.
Automatically translated | View original
1 5 6 7 »


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.